СЕКТОР ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Організаційна робота із студентами у Поліському національному університеті здійснюється відповідно до Конституції України, Загальної декларації прав людини, Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про мови», Указу Президента України щодо забезпечення та розвитку освіти, Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХI століття), постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, «Про Стратегію національно-патріотичного виховання» від 18 травня 2019 року № 286/2019. 

Головне завдання  – будувати виховну діяльність, студентське середовище виховувати  у дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого народу, національної ідентичності, самобутності. Завдання викладачів полягає у тому, щоб слова «Україна», «патріотизм» набували для студента особливого сенсу, тобто сприймалися «не лише розумом, а й серцем». Не менш важливим є повсякденне виховання поваги до Конституції держави, законодавства, державних символів – Герба, Прапора, Гімну. Важливим аспектом національно-патріотичного виховання є повага та любов до державної мови. Мовне середовище повинно впливати на формування студента- громадянина, патріота України.

У відповідності до Концепції національно-патріотичного виховання в університеті діє комплексний план виховної роботи університету та його структурних підрозділів (факультетів, гуртожитків, бібліотеки, кафедри фізичного виховання тощо) за наступними напрямами: національно-патріотичного, морально-естетичного, екологічного, фізичного, трудового, естетичного та громадянського виховання студентської молоді, виховання культури поведінки та спілкування, виховання культури навчальної та науково-дослідної діяльності, виховання інформаційної культури.

Виховних процесом в на факультетах керують заступники деканів з організаційної роботи. Координацією даного процесу займається відділ соціального та гуманітарного розвитку.

Відсоткове співвідношення заходів соціального та гуманітарного розвитку у Поліському національному університеті за 2020р.

Кількість заходів з організаційної роботи у Поліському національному університетіC:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.png