Станом на 01.06.2015 р. у репозитарії університету опубліковано 2119 документ

Номінація «Депозитор травня»:
1 місце – Пугачова Анастасія Сергіївна – старший лаборант кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності факультету економіки та менеджменту;
2 місце – Згозінська Оксана Анатоліївна – к. вет. н., асистент кафедри паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни факультету ветеринарної медицини;
3 місце – Залевський Роман Антонович – к. с.-г. н., зав. лабораторією кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем факультету обліку та фінансів.

Номінація «Автор травня»:
1 місце – Усюк Тетяна Вікторівна – к. е. н., асистент кафедри менеджменту ЗЕД факультету економіки та менеджменту;
2 місце – Іванов Олексій Ігорович – аспірант кафедри розведення, генетики тварин та біотехнології технологічного факультету;
3 місце – Беземчук Олена Григорівна – асистент кафедри аналізу і статистики ім. І. В. Поповича факультету обліку та фінансів.

Висловлюємо подяку за представлені в електронному архіві патенти колективам кафедр факультету ветеринарної медицини:
– паразитології, ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни;
– анатомії і гістології;
– внутрішніх хвороб тварин та фізіології.

Джерело: http://lib.znau.edu.ua/... (с)

Координаційна рада репозитарію

Корисні посилання