Доцент Житомирського національного агроекологічного університету відібраний для навчання і стажування в Республіці Польща

Заступник декана факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ, кандидат економічних наук, доцент Орликовський Микола був відібраний експертною комісією для участі в річному навчанні і стажуванні в Головній Школі Сільського Господарства (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) у Варшаві за програмою ім. Лейна Кіркланда, що функціонує за сприяння Польсько-Американського Фонду Свободи і Фонду Освіти для Демократії.

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда є довгостроковим освітнім проектом, що функціонує з 2000 року. Мета програми – презентація польського досвіду у сфері системних трансформацій для іноземних громадян у рамках річного стажування в одному з провідних університетів Польщі. До участі в ній запрошуються особи, вік яких не перевищує 35 років, із вищою освітою та добрим знанням польської мови. Традиційно перевага надається кандидатам, які є активними в професійній, науковій та громадській діяльності, що сприяє розвитку суспільства. Як правило, це викладачі вищих навчальних закладів, політики, представники неурядових організацій, культурних спілок, журналісти.

В цьому році для участі в даній програмі подали документи 390 кандидатів (з них 309 – з України, 22 – з Білорусі, 16 – з Росії, по 11 – з Киргизстану та Вірменії, 9 – з Молдови, 5 – з Грузії, 4 – з Казахстану і 3 – з Азербайджану), однак комісіє було відібрано лише 45 найкращих.

Відбір до участі в програмі проходив у три етапи:

  • I етап – оцінка документів на предмет відповідності обов’язковим вимогам;
  • II етап – оцінка анкет та наукових проектів  кандидатів експертами з даних галузей по суті;
  • III етап – кваліфікаційна співбесіда на польській мові в консульстві Республіки Польща.

Науковий проект на тему: «Дослідження польського досвіду впровадження підприємницьких реформ в сільському господарстві в період асоціації і членства в Європейському Союзі» був відібраний експертною комісією і зацікавив науковців Головної Школи Сільського Господарства у Варшаві, в результаті Орликовський М.О. отримав запрошення на навчання і стажування до Польщі.

«Ректорат Житомирського національного агроекологічного університету цілковито підтримує і сприяє намаганням науково-педагогічних працівників в отриманні зарубіжного реформаторського досвіду. Залучення наших викладачів до визнаних міжнародних програм створює додаткові переваги на ринку освітянських послуг. Впевнений, що отримані нові знання і польський досвід буде корисним як для професійного розвитку особистих наукових інтересів Орликовського М.О., так і сприятиме підвищенню конкурентоспроможності університету і розвитку його міжнародних зв'язків», - відмітив в. о. ректора ЖНАЕУ Скидан Олег Васильович.

Корисні посилання