Разова рада ДФ 14.083.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Фітісова Андрія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

 

Голова ради: д.е.н., доцент Кравчук Ірина Ігорівна

Наказ МОН України про створення спеціалізованої вченої ради

Дисертацію прийнято до розгляду:
25.01.2021

Спеціальність:

073 «Менеджмент»

Автор дисертації:
Фітісов Андрій Миколайович

Назва дисертаційної роботи:
Ефективність екологічного менеджменту лісопромислового комплексу України

 

Дата захисту:
11.03.2021 - 12:00

Захист відбудеться за адресою:
Поліський національний університет Міністерства освіти і науки України, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, ауд. 55.

Аудиозапис захисту

Корисні посилання