1899 r. – w imieniu Jego Cesarskiej Mości Mikołaja II było otwarto Leduhowską niższą rolniczą szkołę I kategorii w w. Leduhiw Kremeneckiego powiatu Berdzcyeqskiejo okręgu guberni Wołyńskiej.

1920 r. – Leduhowską rolnyczą szkołę przeniesiono w w.Nowa Czortoria Nowograd-Wołyńskiego powiatu, na jej bazie otwarty Wołyński agronomiczny  technikum

1922 r. –Wołyński agronomiczny technikum i Żytomierzski ziemibudynkowy technikum, stworzony na bazie geodezyjnej szkoły (1912 r.), uzyskały status wyższych uczelni

1922 r. – rozpoczął działalność wydział agronomiczny

1929. – Wołyński agrotechnikum przeniesiony do Żytomierza, połączono z Żytomierzskim technikumem zagospodarowania terenu i stworzono Wołyński rolny politechnikum z 3 wydziałami: agroekonomiczny, ziemibudynkowy i pracy

1930 r. – Wołyński rolny politechnikum reorganizowano w Żytomierzski rolniczy instytut kultur technicznych

1930 r. – w strukturze Żytomierzskiego rolniczego instytutu technicznych kultur włączono Sumski rolniczy instytut burakuwodstwa

1933 r. – do Żytomierzskiego rolniczego instytutu technicznych kultur jest podłączony Kamieniec-Podolski rolniczy instytut kultur technicznych

1934 r. – Żytomierzski rolniczy instytut technicznych kultur reorganizowano w Żytomierzski instytut rolniczy.

1948 g – otwarty zootechniczny wydział

1970 r. – otwarty wydział ekonomiczny

1986 r. – otwarty wydział mechanizacji rolnictwa

1987 r. – rozpoczęto działalność wydziału medycyny weterynaryjnej ŻRІ

1994 r. – na bazie Żytomierzskiego rolniczego instytutu utworzono Państwową agroekologiczną akademię

1995 r. – utworzono wydział ekologiczny

1999 r. – otwarty wydział zarządzania rolnego

2001 r. – na bazie Państwowej agroekologicznej akademii utworzony Państwowy uniwersytet аgroekologiczny

2001 r. – otwarty wydziału leśnictwa

2008 r. – dekretem Prezydenta Ukrainy uniwersytetowi nadano status narodowego