Стратегія розвитку університету до 2025 року

Стратегія розвитку університету 2016 року

Інформація про гуртожитки університету

12 Громадське обговорення

Положення про стейкхолдерів ОП проєкт

Положення про наукове товариство 2020 (проєкт)

Положення про асоціацію випускників

Проєкт Порядку замовлення, видачі та обліку диплома доктора філософії і додатку до нього

ПРОЄКТ положення про випускову кафедру

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проєкт ОП ТВППТ

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Агрономія" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проєкт ОП Агрономія

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проєкт ОПП Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Агрономія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Проєкт ОП Агрономія бакалавр

о уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Інформаційні системи та технології" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОПП ІСТ 2021_29.06.2021

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Садівництво та виноградарство" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОПП Сад. бак. ПНУ 2021

До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Менеджмент" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 
До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Галузеве машинобудування" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньо-наукової програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
До уваги всіх зацікавлених сторін! На громадське обговорення представлено проєкт освітньо-професійної програми "Кібербезпека" другого (магістерського) рівня вищої освіти. Пропозиції та зауваження щодо змістовної частини освітньої програми надсилати за адресою: Поліський національний університет, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7. Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. та
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Проєкт ОПП «Кібербезпека» другого (магістерського) рівня вищої освіти

14 Вибори ректора 2020

 
 
 
 

Положення про організаційний комітет з проведення виборів ректора Поліського національного університету

Положення про порядок обрання представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками, для участі у вибоорах ректора Поліського національного університету

Положення про порядок проведення виборів ректора

Графік проведення загальних зборів структурних підрозділів по висуненню кандидатур, як виборних представників з числа штатних працівників, які не є науковими, науково-педагогічними та педагогічними працівниками для участі у виборах ректора

Протокол засідання організаційного комітету з проведення виборів ректора

Перелік документів, що посвідчують особу виборця на виборах ректора

Положення про огранізацію роботи спостерігачів на виборах ректора

Протокол засідання виборчої комісії з проведення виборів ректора Поліського національного університету

Положення про виборчу комісію з проведення виборів ректора

 
 
 
 
 

 

5 Установчі документи

Колективний договір

Наказ про перейменування Житомирського національного агроекологічного університету

Положення про конференцію трудового колективу ЖНАЕУ

Правила внутрішнього розпорядку

Склад Наглядової ради

Статут Поліського національного університету

Стратегія інтернаціоналізації

Стратегія розвитку Житомирського національного агроекологічного університету

 

3 Ліцензування та акредитація

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності Поліського університету

Сертифікати про акредитацію

Акредитація ЖНАЕУ

 

1 Освітня діяльність

Положення про оскарження результатів підсумкового контролю знань студентів

Положення про проєктні групи та групи забезпечення

Положення про силабус

Положення про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у Поліському національному університеті

Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти у Поліському національному університеті

Положення про порядок попереднього розгляду навчально-методичних та наукових видань ЖНАЕУ

Положення про дистанційне навчання в ЖНАЕУ

Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам і докторантам, яке затверджене вченою радою 30.04.2020 р. протокол № 9

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ЖНАЕУ

Положення про порядок визнання результатів навчання,отриманих у неформальній освіті

Положення про замовлення документів про освіту

Положення про кваліфікаційні роботи у ЖНАЕУ

Положення про моніторинг освітньої програми

Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення плагіату в ЖНАЕУ

Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ

Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії у ЖНАЕУ

Положення про переведення здобувачів вищої освіти ЖНАЕУ на вакантні місця державного замовлення

Положення про процедуру і підстави видачі диплому з відзнакою в ЖНАЕУ

Положення про порядок перезарахування результатів навчання у Поліському національному університеті

Порядок формування рейтингу успішності студентів ЖНАЕУ для призначення академічних стипендій

Положення про дуальну освіту

Положення про закордонну практику

Положення про практику здобувачів вищої освіти

Положення про ректорський контроль рівня освіти здобувачів вищої освіти

Положення про ННЦ організації освітнього процесу

Положення про навчально-методичну раду

Положення про вибіркові  навчальні  дисципліни освітньої програми

Положення дистанційне навчання

Положення про силабус

Положення про організацію освітнього процесу

 

 

9Вчена рада 

План вченої ради 2020/2021 н.р.

Рішення Вченої ради за 2017/2018 н.р

Положення про вчену раду Житомирського національного агроекологічного університету

Склад вченої ради ЖНАЕУ

Рішення вченої ради університету за 2019/2020 н.р. 

Рішення вченої ради 2018-2019

 

 

5 Приймальна комісія

Правила прийому для здобуття вищої освіти до Поліського національного університету в 2021 році

Додатки до Правил прийому для здобуття вищої освіти в Поліському національному університеті в 2021 році

Положення про приймальну комісію

 

2 Кадрова політика

Наказ про оголошення конкурсу для вакантних посад на червень 2020

Зведений штатний розпис

Штатний розпис на 2018 рік

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у Поліському національному університеті

Порядок заміщення вакантних посад деканів факультетів та укладання з ними контрактів у Поліському національному університеті

Вакантні науково-педагогічні посади ЖНАЕУ 2018 - 2019н.р

Конкурс на заміщення вакантної посади директора Технікуму землевпорядкування

Наказ про затвердження складу конкурсної комісії 2018 - 2019 н.р.

Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним працівникам ЖНАЕУ

Положення про конкурсну комісію

Положення про нагороди та почесні звання ЖНАЕУ

Наказ про преміювання

Положення про преміювання працівників ЖНАЕУ

Штатний розпис 2019

Штатний розпис ЖНАЕУ з 01.05.2019

Штатний розпис ЖНАЕУ 2018 рік

Зведений штатний розпис Житомирського національного агроекологічного університету з 1 січня 2020 р

Зведений штатний розпис Поліського університету з 1 січня 2021 р

 

4 Відокремлені структурні підрозділи

Положення Будівельного коледжу ЖНАЕУ

Положення Технікуму землевпорядкування ЖНАЕУ

 

13 Центри, відділи та органи управління

Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності 

Положення про НМР

Наказ «Про оголошення конкурсу на заміщення посади ректора Поліського національного університету»

Положення про навчально-науковий центр інформаційних технологій

Положення про ректорат ЖНАЕУ

Положення про навчально-науковий центр інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами

Положення про відділ міжнародного співробітництва

Положення про навчально-науковий центр ЖНАЕУ

Положення про ннц забезпечення якості освіти

Положення про ННЦ організації освітнього процесу

Положення про юридичну клініку ЖНАЕУ

Положення про навчально-науковий центр екології та охорони навколишнього середовища

Положення про студентське самоврядування в ЖНАЕУ

 

8 Фінансова звітність та розрахунки 

Кошторис на 2021 рік

Кошторис на 2021 рік (2)

Кошторис на 2021 рік (3)

Звітність університету за 2020 рік

Калькуляція проживання в гуртожитку

Кошторис на 2018 рік

Вартість освітніх послуг(бакалавр)

Вартість освітніх послуг(магістр)

Кошторис 2019

Кошторис Житомирського національного агроекологічного університету на 2020 рік

Кошторис на 2017р

Форма 2 за 2019 рік КПКВК 2201160

Форма 2 за 2019 рік по КПКВК 2201040

Форма 2 за 2019 рік по КПКВК 2201190

Форма 4-1 за 2019 рік по КПКВК 2201040

Форма 4-1 за 2019 рік по КПКВК 2201160

Форма 4-2 за 2019 рік по КПКВК 2201160

Форма 4-4 за 2019 рік по КПКВК 2201160

Реквізити на оплату послуг

Форми звітності за 2018 рік

Форми за 2017 рік

13 Запобігання та протидії корупції

Наказ про призначення уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції

Наказ про створення Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності Житомирського національного агроекологічного університету

Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

Положення про порядок запобігання конфлікту інтересів Поліського університету

Положення УО (Корупція) Поліського університету

 

7 Закупівля товарів, робіт і послуг

Положення про тендерний комітет Поліського університету

Положенняпро електронні торги Поліського університету

Положення про уповноважену особу Поліського університету

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі (Електроенергія)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі (вивіз сміття)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі (ГАЗ)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі (Електроенергія гуртожитки)

Обгрунтування технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі (Електроенергія навчальні корпуси)

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГАЗ (Гуртожитки)-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ОХОРОНА УПО-2021

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗПОДІЛ ГАЗ (Котельні)-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ГАЗ (Котельні)-2021

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗПОДІЛ ЕЕ-2021

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗПОДІЛ ЕЕ (ПЕРЕТІКАННЯ)-2021

Інформація щодо проведення тендерних процедур

Положення про здійснення закупівель

Положення про тендерний комітет

Положення про уповноважену особу

Порядок взаємодії між структурними підрозділами

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі

ОБГРУНТУВАННЯ ГАЗ КОТЕЛЬНІ-2021-2

ОБГРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик, очікуваної вартості та/або бюджетного призначення предмета закупівлі - трактор 

ОБГРУНТУВАННЯ ТРАКТОР-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ДРОВА-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ПАЛИВО АВТО-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ЛІЖКА-МАТРАЦИ-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ТРАКТОР-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ГАЗ КОТЕЛЬНІ-2021-3

ОБГРУНТУВАННЯ ЛІЖКА-МАТРАЦИ-2021-2

ОБГРУНТУВАННЯ АКРЕДИТАЦІЯ 7 ОП переговорна 09-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ГАЗ КОТЕЛЬНІ-2021-4

ОБГРУНТУВАННЯ КОМП-2021

ОБГРУНТУВАННЯ Телевізор-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ТРАКТОР МТЗ-2021

ОБГРУНТУВАННЯ ПОЖЕЖНА-2021

ОБГРУНТУВАННЯ КОМПИ-2021-2.

ОБГРУНТУВАННЯ ГАЗ КОТЕЛЬНІ-2021(НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ)

ОБГРУНТУВАННЯ ОХОРОНА-2022

ОБГРУНТУВАННЯ ЕЕ (Навчальні корпуси)-2022

14 Звіти

Звітність університету за 2020 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звіт ректора за 2017 рік

Річний звіт про використання критеріїв надання та підтвердження статусу національного

Річний звіт Про виконання критеріїв надання та підтвердження статусу національного за 2018 р

Звіт ректора ЖНАЕУ за 2019 рік

Звіт ректора, 2020

 

 

16 Накази, правила та інструкції

Наказ про реорганізацію факультетів

Інструкція з діловодства ЖНАЕУ

Наказ про створення навчально-комісій в університеті

Наказ про структурні підрозділи університету від 25.04.2019

Наказ про організацію роботи з документами під грифом "ДСК"

Наказ про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного плагіату

Наказ про структурні підрозділи університету

Положення про наукові гуртки

 

6 Післядипломна освіта

Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ

Положення про загальні вимоги щодо надання платних освітніх послуг Житомирським національним агроекологічним університетом

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг

6 Програми підвищення кваліфікації та стажування

Пропозиція підвищення кваліфікації у СумДУ

Пропозиція підвищення кваліфікації у СумДУ за програмою підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)

Пропозиція підвищення кваліфікації

Пропозиція підвищення кваліфікації в наукових установах НААН України на 2021 рік  

Програма підвищення кваліфікації тренерів

Український відкритий університет післядипломної освіти

Центр розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету запрошує викладачів освітніх закладів взяти участь у короткостроковій програмі підвищення кваліфікації "Блог викладача як інструмент модернізації навчального процесу"

PhD Summer School

Науково-педагогічне стажування з технічних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

ПЕДАГОГІЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА ОСВІТА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС

Пропозиція підвищення кваліфікації за програмою «Основи бізнес-лінгвістики»

Пропозиція підвищення кваліфікації Програма курсів підвищення кваліфікації фахівців з біржової справи для НПП та здобувачів закладів вищої освіти аграрного профілю. За додатковою інформацією звертатися до Поліського університету каб. 212.

 

12 Соціально-психологічний супровід

Положення про соціально-психологічну службу ЖНАЕУ

Законодавство про конфлікт інтересів

Комплексний план організаційно-виховної роботи ЖНАЕУ

Положення про запобігання конфлікту інтересів, дискримінації та сексуальним домаганням

Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю

13 Закони України

Закон України "Про доступ до публічної інформації"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про вищу освіту"

11 Конкурси

Положення про проведення конкурсу "Кращий науковець"

Положення про проведення конкурсу "Кращий молодий науковець"

Положення про конкурс щодо обрання членів Наукового комітету