Приймальна комісія - (0412) 41-89-06, (063) 108-78-60,  (097) 753-49-43
Ректор університету - (0412) 47-13-56, Факс: (0412) 47-13-56
Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку - (0412) 22-04-17
Проректор з науково-педагогiчної роботи, соцiального та гуманiтарного розвитку - (0412) 22-14-02
Проректор з питань економічного розвитку та безпеки - (0412) 47-13-54
Керівник навчально-наукового центру забезпечення якості освіти - (0412) 42-18-43

Бухгалтерія - (0412) 47-14-26

 Головний бухгалтер - (0412) 47-13-68

Юрисконсульт - (0412) 47-02-89 

Відділ міжнародного співробітництва - (0412) 47-16-41

Директор бібліотеки - (0412) 47-14-29

Деканати факультетів:

Агрономічний факультет - (0412) 22-36-75
Технологічний факультет - (0412) 33-09-82
Факультет ветеринарної медицини - (0412) 33-39-50
Інженерно-технічний факультет - (0412) 22-38-24
Факультет обліку та фінансів - (0412) 22-36-71
Факультет економіки та менеджменту - (0412) 22-53-30
Факультет екології і права - (0412) 47-03-19
Факультет лісового господарства - (0412) 22-07-22