14 листопада 2019 р. о 10 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Яковець Людмили Анатоліївни на тему «Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища Вінницького національного аграрного університету Ткачук Олександр Петрович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Яковець Л.А.

Відгуки офіційних опонентів: