22 листопада 2018 року о 12:00 (аудиторія 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пономаренка Сергія Володимировича на тему: «Динаміка урожайності сільськогосподарських культур та агроекологічне зонування території Полтавської області», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук, доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи  та міжнародних зв’язків Полтавської державної аграрної академії Горб Олег Олександрович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Пономаренко С.В.