17 вересня 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Можарівської Інни Анатоліївни на тему «Агроекологічна оцінка вирощування енергетичних культур в умовах радіоактивного забруднення Полісся України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія.

Науковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету Романчук Людмила Донатівна.

Автореферат (*.pdf)

Дисертація (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Відгук Рахметова Д.Б. (*pdf)

Відгук Слюсар І.Т. (*pdf)