7 травня 2021 р. о 15 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Котельникової Юлії Миколаївни на тему: «Управління кадровим забезпеченням галузі рослинництва сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович.

7 травня 2021 р. о 12 год.(ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Каленської Віталіни Петрівни на тему: «Система інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяільності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.

23 квітня 2021 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Мосієнко Оксани Вікторівни на тему: «Формування системи рефлексивного управління персоналом сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат Мосієнко О.В.

Дисертація Мосієко О.В

Відгук офіційного опонента Салькова І. Ю

Відгук офіційного опонента Михайлова Л.І

23 квітня 2021 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гринишина Вадима Євгенійовича на тему: «Формування системи продовольчої безпеки України», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Автореферат_Гринишин В.Є

Дисертація Гринишин В.Є

Відгук офіційного опонента Котикова О.І

Відгук офіційного опонента Зось-Кіор М.В

 

06 листопада 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Гаражи Олени Петрівни на тему: «Інституціональні засади управління земельними ресурсами на різних рівнях територіально-галузевого розподілу: теорія та  практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України Ульянченко Олександр Вікторович.

Автореферат (pdf)

Дисертація (pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

21 лютого 2020 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Богданович Ольги Анатоліївни на тему: «Формування та вдосконалення галузевої структури сільськогосподарських підприємств», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Шиян Дмитро Вікторович.

Автореферат(*pdf)

Дисертація Богданович О.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

21 лютого 2020 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Карпишина Юрія Анатолійовича на тему: «Державне регулювання діяльності агрохолдингів в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: кандидат економічних наук, професор Дема Дмитро Іванович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Карпишин Ю.А. (*pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

 

05 липня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Лещук Юлії Анатоліївни на тему: «Розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Резнік Надія Петрівна.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Лещук Ю.А.

Відгуки офіційних опонентів:

05 липня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Віленчука Олександра Миколайовича на тему: «Організаційно-економічні засади формування та функціонування ринку аграрного страхування», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*pdf)

Дисертація Віленчука О.М.

Відгуки офіційних опонентів:

31 травня 2019 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шуляка Богдана Вікторовича на тему: «Розвиток екологічно орієнтованого підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Шуляк Б.В.

Відгуки офіційних опонентів:

31 травня 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Куцмус Наталії Миколаївни на тему: «Розвиток сільської економіки в умовах глобалізації: теорія, методологія, гендерний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олексіївна.

 Автореферат(*.pdf)

Дисертація Куцмус Н.М.

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Судака Геннадія Вікторовича на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Дисертація(*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шлапака Максима Анатолійовича на тему: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Дисертація Шлапака М.А.

Відгуки офіційних опонентів:

22 лютого 2019 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Судака Геннадія Вікторовича на тему: «Організаційно-економічні засади розвитку підприємництва на сільських територіях», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

 Автореферат (*.pdf)

22 лютого 2019 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шлапака Максима Анатолійовича на тему: «Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

 Автореферат (*.pdf)

Дисертація Логоша Р.В.

Відгуки офіційних опонентів:

11 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Логоши Романа Васильовича на тему: «Розвиток ринку овочевої продукції в Україні: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

10 травня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Литвинчук Ірини Леонідівни на тему: «Управління інтелектуальною власністю в системі науково-освітнього забезпечення аграрної економіки», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Скидан Олег Васильович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

 

Дисертація Данкевич В.Є.

Відгуки офіційних опонентів:

 

30 березня 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Данкевича Віталія Євгеновича на тему «Розвиток земельних відносин у сільському господарстві: теорія, методологія, практика» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий консультант: доктор економічних наук, професор Зінчук Тетяна Олесіївна.

30 березня 2018 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Савчука Василя Анатолійовича на тему «Маркетингове управління органічним сектором аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Дисертаційні роботи:

Данкевич В.Є. -  Автореферат (*.pdf)

Савчук В.А. - Автореферат (*.pdf)

 

9 лютого 2018 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шестакової Анни Валеріївни на тему «Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківский Євгеній Іванович.

Дисертаційна робота:

 Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Шестакова А. В.

9 лютого 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чайкіна Олександра Валентиновича на тему «Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 
 
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.
 

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Чайкін О. В.

9 лютого 2018 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Чайкіна Олександра Валентиновича на тему «Організаційно-економічні засади екологічно сертифікованого сільськогосподарського виробництва в Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. 

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Мороз Олег Васильович.

9 лютого 2018 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Шестакової Анни Валеріївни на тему «Альтернативна зайнятість у відтворенні трудового потенціалу сільських територій» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківский Євгеній Іванович.

Дисертаційна робота Чайкіна Олександра Валентиновича - посилання

Дисертаційна робота Шестакової Анни Валеріївни - посилання

10 листопада 2017 р. о 16 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Пруднікова Юрія Володимировича на тему: «Формування та функціонування локальних ринків сільськогосподарської продукції», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Ходаківський Євгеній Іванович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Прудніков Ю.В.

10 листопада 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Николюк Ольги Миколаївни на тему: «Формування конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Зіновчук Віталій Володимирович.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Николюк О.М.

5 травня 2017 р. о 12 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Головач Катерини Сергіївни на тему: «Формування механізму антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Масловська Людмила Цезарівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Головач К. С.

4 травня 2017 р. о 15 год. (ауд. 55) відбудеться захист дисертаційної роботи Вакар Тетяни Володимирівни на тему: «Брендинг сільських територій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Карачина Наталія Петрівна.

Автореферат (*.pdf)

Відгуки офіційних опонентів:

Дисертація Вакар Т.В.