Історична довідка

Протягом 2003–2009 рр. в Житомирському національному агроекологічному університеті функціонувала спеціалізована вчена рада К 14.083.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК.

В 2009 р. спеціалізованій вченій раді надано право проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), а з 2011р. – на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 382 від 28.03.2013 р. спеціалізованій вченій раді в Д 14.083.02 надано право приймати до розгляду та проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» та 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на період з 28.03.2013 р. по 28.03.2016 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЙ ТА АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (*.pdf)
ПЕРЕЛІК документів, які подає до спеціалізованої вченої ради Д 14.083.02 у Житомирському національному агроекологічному університеті здобувач наукового ступеня (*.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про спеціалізовану вчену раду (*.pdf)
ПОЛОЖЕННЯ про попередню експертизу дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) наук в Житомирському національному агроекологічному університеті (*.pdf)
ПОСТАНОВА (від 24 липня 2013 р. № 567) Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника (*.pdf)