Пінський Олег Вікентійович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Коротка біографія

Має дві вищі освіти: у 1998 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Ветеринарна медицина»,

у 2014 році –Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування».

У 1997 році отримав сертифікат про закінчення ветеринарного відділення Дойл-Нінбургської школи (Німеччина).

З 1999 по 2003 рр. навчався в аспірантурі Державної агроекологічної академії України з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2005 році рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту експериментальної і клінічної ветеринарної медицини УААН м. Харків на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Стан природної резистентності та імунобіологічної реактивності і їх корекція в овець у зоні Центрального Полісся України» присуджено науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Викладає дисципліни:

 • фізіологія тварин;
 • нормальна та патологічна фізіологія;
 • методологія та організація наукових досліджень;
 • професійна етика та благополуччя тварин;
 • фізіологія розведення дрібних тварин;
 • статистичні методи досліджень у ветеринарії;
 • фізіологія та патологія систем органів тварин.
Сфера наукових інтересів

Стан та корекція природної резистентності за патології продуктивних і дрібних домашніх тварин в екологічних умовах Центрального Полісся України.

Розробка та використання тканинних препаратів з рослинної та тваринної сировини при веденні органічного виробництва в умовах Полісся України.

ORCID ID: 0000-0002-1978-5261

Researcher ID: S-9115-2017

Загальна кількість публікацій

Має 116 науково-методичних праць. Учасник 22 міжнародних науково-практичних конференцій.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Горальська І. Ю., Пінський О. В. Функціональний стан нирок у собак за бабезіозу. Вісник ЖНАЕУ. 2016. № 2 (56), т. 1. С. 201–204.
 2. Горальська І. Ю., Пінський О. В. Показники гемопоезу собак за бабезіозу. Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С. З. Ґжицького. 2016. Т. 18, № 2 (66). С. 40–43.
 3. Пінський О. В., Гончаренко В. В. Фізіологічні аспекти деяких показників природної резистентності ягнят на Житомирщині. Актуальні проблеми сучасної біології, тваринництва та ветеринарної медицини : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29–30 верес. 2016 р. Львів : Біологія тварин., 2016. Т. 18, № 3. С. 174.
 4. Гончаренко В. В., Пінський О. В., Веремчук Я. Ю. Вікові зміни клінічних та гематологічних показників крові у поросят різних порід. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С.20–25.
 5. Ризики виникнення африканської чуми свиней на території Житомирської області / В. Л. Бегас, Т. О. Романишина, Ж. В. Рибачук, О. В. Пінський, М. Д. Міщенко, І. А. Волківський, М. Ю. Лисенко, П. А. Яткевич. Наук. вісн. Львів. нац. ун-ту вет. медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Т. 20, № 83. С. 120–124.
 6. Веремчук Я. Ю., Пінський О. В. Морфофізіологічні особливості та гістохімічна характеристика спинномозкових вузлів статевозрілої водоплавної птиці. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 1 (60), т. 3. С. 12–19.
 7. Пінський О. Прус В., Білова С. Формування у майбутніх лікарів ветеринарної медицини прагнення вчитися впродовж життя. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., 18 травня 2018 р. Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 43. С. 332-334.
 8. Пінський О. В. Буднік Т.С. Фізіологічні аспекти імунної відповіді організму овець у сучасних екологічних умовах Житомирщини. Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення : Зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., 26–27 квіт. 2018 р. Житомир : ЖНАЕУ, С. 207–210.
 9. Порівняння методів епізоотологічного моніторингу африканської чуми свиней / В. Л. Бегас, Т. О. Романишина, Ж.. В. Рибачук, О. В. Пінський. Вісник ПДАА. № 2. С. 246−253.
 10. Вихопень О. С., Пінський О. В., Гончаренко В. В. Зміни фізіологічних показників курей при застосуванні препарату «Метрофет» Наукові здобутки студентської молоді у ветеринарії : матеріали наук.-практ. конф. магістрів та бакалаврів, 31 січ. 2019 р. Житомир : Полісся, 2019. Вип. 10. С. 261–264.
 11. Пінський О.В. Методичні поради для практичних занять з дисципліни „Статистичні методи досліджень у ветеринарії” для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня кваліфікації «Доктор філософії в галузі ветеринарної медицини (PhdinVeterinaryMedicine)» Галузь знань 21 “Ветеринарна медицина”. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 34 с.
 12. Пінський О. В., Русак В. С., Гончаренко В. В., Прус В. М. Методичні розробки до лабораторних занять з дисципліни «Клінічна діагностика хвороб тварин» на тему «УЗД хвороб тварин» для студентів напрямку підготовки 211 «Ветеринарна медицина». Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 28 с.
 13. Солодка Л. О., Пінський О. В. Тривалість контамінації соєвих кормів санітарно-показовими бактеріями. Наукові читання 2020. Сучасні підходи забезпечення здоров’я тварин та якості кормів і харчових продуктів : матеріали шостої наук.-практ. конф., листопад-січень 2019–2020 рр. Житомир : ЖНАЕУ, 2020. С. 194–197.
 14. Пойкілоцитоз при спонтанному бабезіозі у собак / О. А. Дубова, Д. В. Фещенко, О. А. Згозінська, О. В. Пінський, Т. С. Будник, І. В. Чала. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. № 22 (97). С. 118−124. https://doi.org/10.32718/nvlvet9719.
 15. Guralska, S., Kot, T., Pinskyi, O., Sokolyuk, V., & Budnik, T. (2020). Morphofunctional condition of the harderian gland of chickens during the post-vaccine immunity to infectious bronchitis. Agricultural Science and Practice,7(1), 32-39. https://doi.org/10.15407/agrisp7.01.032.

 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.