Кафедра внутрішніх хвороб тварин та фізіології є навчально-науковим підрозділом факультету ветеринарної медицини, головним завданням якого є надання освітніх послуг здобувачам, забезпечення навчально-методичної та наукової роботи згідно з її профілем, підготовка науково-педагогічних кадрів і підвищення їх кваліфікації.

Штатна чисельність персоналу кафедри становить 10 одиниць, в тому числі чотири доценти, три старших викладача, завідувач лабораторією та два лаборанти. Кількість науково-педагогічних працівників, які мають науковий ступінь – 6.

Наукова тематика кафедри «Розробка та використання тканинних препаратів з рослинної та тваринної сировини при веденні органічного виробництва в умовах Полісся України» виконується під керівництвом кандидатів ветеринарних наук Пінського О. В. та Гончаренка В. В.

Матеріально-технічна база кафедри включає навчально-наукову клініко-діагностичну лабораторію, віварій та шість обладнаних необхідним устаткуванням навчальних лабораторій (фізіології тварин, патологічної фізіології тварин, клінічної діагностики хвороб тварин, внутрішніх хвороб тварин, інформаційного забезпечення науково-дослідної роботи) загальною площею понад 520 м².

Історія кафедри

24 жовтня 1991 року була створена кафедра клінічної діагностики і внутрішніх незаразних хвороб. Очолював кафедру спочатку доцент О. Б. Семененко, а потім доктор ветеринарних наук Л. П. Окунцов. Подальше становлення факультету призвело до нових змін структури факультету і до створення в 1994 році кафедри патології дрібних тварин, риб та бджіл, завідувачем якої було обрано доцента О. Б. Семененка. Важливою навчально-практичною базою викладання дисциплін кафедри і підготовки майбутніх фахівців ветеринарної медицини стала навчально-дослідна клініка патології дрібних тварин, створена за ініціативою і при безпосередній участі доцента В. П. Фасолі. У 2000 році кафедра патології дрібних тварин була реорганізована у кафедру фізіології і фармакології. Завідувачем кафедри було призначено доцента О. Б. Семененка. Кафедра фізіології і фармакології проіснувала до 5 червня 2006 року, до утворення нині діючої кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології, яку очолила доктор ветеринарних наук В. П. Фасоля, а з 2013 року обов’язки завідувача кафедри виконує доцент О. В. Пінський.

Вагомий внесок у становлення та розвиток кафедри й факультету, підготовку кваліфікованих лікарів ветеринарної медицини вніс старший викладач Шеремет Сергій Іванович, який після закінчення навчання на ветеринарному факультеті Казанського ветеринарного інституту ім. М. Е. Баумана, з 1988 року розпочав свою трудову діяльність у Житомирському сільськогосподарському інститут спочатку на посаді ветеринарного лікаря, а згодом – асистента та старшого викладача кафедри і заступника декана факультету ветеринарної медицини.

Керівництво і консультування науковою роботою кафедри протягом 2014–2019 рр. «Порушення обміну речовин та природної резистентності за патології продуктивних і дрібних домашніх тварин в екологічних умовах Центрального Полісся України» (державний реєстраційний номер 0114U002738) здійснював завідувач сектору науково-інформаційного забезпечення, стандартизації та забезпечення єдності вимірювань Відділу наукового забезпечення процесів стандартизації, метрології та оцінки відповідності Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів Держпродспоживслужби, доктор ветеринарних наук, професор Чумаченко Володимир Володимирович. 

склад кафедри

Колектив кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології

Основною метою роботи кафедри внутрішніх хвороб тварин та фізіології є підготовка висококваліфікованих лікарів ветеринарної медицини, які можуть ефективно працювати на сільськогосподарських підприємствах різної форми власності, агрохолдингах, структурних підрозділах Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів і надавати кваліфіковану ветеринарну допомогу сільськогосподарським і домашнім тваринам.

Кафедра забезпечує навчання студентів з таких професійно-орієнтованих дисциплін:

  • для освітнього ступеня бакалавр: Фізіологія тварин; Патологічна фізіологія тварин; Професійна етика у роботі з дрібними тваринами; Професійна етика у роботі з продуктивними тваринами; Клінічна діагностика хвороб тварин; Внутрішні хвороби тварин;
  • для освітнього ступеня магістр: Фізіологія тварин; Фізіологія розведення дрібних тварин; Патологічна фізіологія тварин; Професійна етика; Методологія та організація наукових досліджень; Нормальна та патологічна фізіологія; Ветеринарна деонтологія; Клінічна діагностика хвороб тварин; Клінічна пропедевтика хвороб тварин; Мікроелементологія; Етологія та добробут; Клінічна ветеринарна гематологія; Породи, тренування і виховання котів і собак; Внутрішні хвороби тварин; Нетрадиційні та фізичні методи профілактики і лікування тварин; Внутрішні незаразні хвороби продуктивних тварин; Внутрішні незаразні хвороби дрібних тварин; Етологія та біоетика; Внутрішні незаразні хвороби – профілактика; Благополуччя тварин; Профілактика внутрішніх хвороб тварин;
  • для освітньо-наукового ступеня доктор філософії: Статистичні методи досліджень у ветеринарії; Фізіологія та патологія систем органів тварин.