Грищук Геннадій Петрович
кандидат ветеринарних наук, доцент
Дата і місце народження

17 вересня 1973 р., смт Новогуйвинськ Житомирського району Житомирської області

Коротка біографія

В 1996 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Ветеринарна медицина», кваліфікація – лікар ветеринарної медицини.

З серпня 1996 року по лютий 1998 року працював викладачем-стажистом та асистентом кафедри зоогігієни і с.-г. радіоекології.

В 1998 році вступив до аспірантури Державної агроекологічної академії України, яку закінчив в 2000 році. Після закінчення аспірантури працював на посаді асистента кафедри заразних хвороб (2000–2001 рр.) та акушерства, хірургії і терапії (2001–2014 рр.).

В 2014 році переведений на посаду доцента кафедри акушерства і хірургії ЖНАЕУ.

З травня 2020 року –  завідувач кафедри акушерства та хірургії ЖНАЕУ.

В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 р. захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата ветеринарних наук за спеціальністю 16.00.16. Тема дисертаційної роботи : «Патогенетичне обґрунтування профілактики симптоматичної неплідності корів на тлі затримання посліду».

Сфера наукових інтересів

Діагностика, лікування і профілактика неплідності продуктивних тварин

Загальна кількість публікацій

Має понад 250 науково-методичних праць та 15 патентів.

Основні наукові та методичні праці:

 1.  Shnaider V., Yevtukh L., Kalynovskyi H., Omelianenko М., Zakharin V., Gryshchuk G., Katsaraba O. & Lysak H. (2020). Placental barrier permeability to Ca, P, and Mg in the diagnosis of canine hip dysplasia. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (1), 186–191. doi: 10.15421/2020_30. (Web of Science).
 2. Kozenko O., Krempa N., Vysotskij A., Shnaider V., Yevtukh L., Gryshchuk G. & Todoriuk V. (2020). Influence of farm conditions on sows’ morphological blood indicators. Ukrainian Journal of Ecology, 10 (3), 216–220. doi: 10.15421/2020_157. (Web of Science).
 3. Грищук Г. П., Ревунець А. С. Застосування тканинної терапії у боротьбі з симптоматичною неплідністю корів. Вісник ЖНАЕУ. 2017. № 2 (63), т. 3. С. 37–44.
 4. Захарин В. В., Грищук Г. П., Ревунец А. С. Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученых от коров-первотелок. Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» гос. акад. вет. мед. 2019. Т. 55, вып. 1. С. 127–130.
 5. Історія розвитку тканинної терапії та сучасні перспективи її застосування у ветеринарній медицині / Г. М. Калиновський, Г. П. Грищук, Л. Г. Євтух, В. В. Гончаренко, В. В. Захарін, М. М. Побірський, В. Л. Шнайдер. Наук. вісник ЛНУВМБ ім. С. З. Гжицького. Сер. Ветеринарні науки. 2020. Т. 22, № 98. С. 28–35. doi: 10.32718/nvlvet9805.
 6. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинна терапія та її значення при акушерсько-гінекологічних хворобах тварин. Наук.-практ. журнал «Ветеринарія, технології тваринництва та природокористування». 2020. № 5. С. 138–142. doi: 10.31890/vttp.2020.05.25.
 7. Ревунець А. С., Грищук Г. П., Веремчук Я. Ю. Тканинні препарати як ефективний засіб корекції статевої циклічності неплідних корів в умовах Лісостепу Житомирщини. Науковий вісник ветеринарної медицини. 2020. Вип. 1 (154). С. 6–11. doi: 10.33245/2310-4902-2020-154-1-6-11.
 8. Грищук Г. П., Ревунець А. С. Ветеринарна мамологія та профілактика неплідності : навч. посіб. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 140 с.
 9. Грищук Г. П., Гончаренко В. В., Євтух Л. Г. Патоморфологічні зміни в статевих органах великої рогатої худоби за симптоматичної форми неплідності : монографія. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 80 с.
 10. Грищук Г. П., Ревунець А. С., Гончаренко В. В. Біологічно активні речовини як засіб профілактики акушерсько-гінекологічної патології : монографія. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 128 с.
 11. Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби : навч. посіб. / Калиновський Г. М. та ін. 3-є вид., перероб. і допов. Житомир : ФОП О. О. Євенок, 2020. 500 с.
 12. Застосування борнеолу як антисептичної речовини при проведенні пертурбації : пат. на корисну модель 133824 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61L 9/00. № u201811002 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 13. Застосування камфори як антисептичної речовини при проведенні пертурбації : пат. на корисну модель 133825 Україна : МПК (2019.01) А61К 31/125, А61B 17/42, А61К 9/00, А61D 19/00, А61P 31/02. № u201811006 ; заявл. 07.11.2018 ; опубл. 25.04.2019, Бюл. № 8.
 14. Коаксіальна голка-троакар Г. М. Калиновського для пункційної біопсії : пат. 118566 Україна : МПК А61 В 10/02 А61 В 17/34 А61 D 1/02. № а201601126 ; заявл. 10.02.2016 ; опубл.11.02.2019, Бюл. № 3.
 15. Пристрій для діагностики прохідності яйцепроводів у корів : пат. на корисну модель 143619 Україна : МПК (2020.01) А61 М 39/16, А61 B 17/42. № u202000123 ; заявл. 08.01.2020 ; опубл. 10.08.2020, Бюл. №15.
 16. Спосіб підвищення ефективності сухої дезінфекції повітря при проведенні пертубації : пат. на корисну модель 142334 Україна : МПК (2020.01) А61 D7/00, А61 B 10/00. № u202000122 ; заявл. 08.01.2020; опубл. 25.05.2020, Бюл. №10.