Загальна інформація про кафедру

Стратегічними цілями фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у Поліському національному університеті є збереження фізичного, морального та психологічного здоров’я студентської молоді та співробітників, формування у них потреби у фізичному вдосконаленні, розвитку інтересу до самостійних занять фізичною культурою і спортом та забезпечення високої працездатності майбутніх фахівців у продовж всього життя. 

Одним із найважливіших завдань фізичного виховання студентів у навчальному процесі університету є зміцнення здоров’я, підвищення рівня загальної і спеціальної та професійно-прикладної фізичної підготовленості студентської молоді, сприяння оволодінню навичками та вміннями самостійно використовувати засоби фізичної культури і спорту в повсякденному житті для підтримки високої фізичної та розумової працездатності і відновлення організму. Кафедрою фізичного виховання університету впроваджуються нові фізкультурно-оздоровчі технології, ведеться аналіз фізичної підготовленості студентів та проводиться підготовка студентів до майбутньої військової служби у лавах Збройних сил України. У позанавчальний час здійснюється навчально-тренувальний процес висококваліфікованих спортсменів та команд університету, які захищають честь університету на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.  

Кафедра була і залишається провідною в галузі наукових досліджень серед закладів вищої освіти України. За роки існування кафедри видано понад 650 наукових і методичних праць, серед яких 9 монографій та 16 навчальних посібників, які використовуються у навчальному процесі фізичного виховання у вузах України, Росії та Білорусії. Захищено 1 докторську та 2 кандидатські дисертації. Співробітники кафедри брали участь у роботі понад 200 всеукраїнських і міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів. Матеріали наукових досліджень кафедри надруковані у 22 країнах світу: Австралії, Білорусії, Болгарії, Великобританії, Японії, Румунії, Чехії, Канаді, Франції, Латвії, США, Ірані, Ізраїлі, Польщі, Чорногорії, Молдові, Киргизстані, Грузії, Росії та інших. 

 Спортивна та фізкультурно-оздоровча робота кафедри здійснюється викладачами кафедри фізичного виховання, які щорічно організовують і проводять різноманітні спортивно-масові та оздоровчі заходи. Розробляються і вдосконалюються  плани спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходів, таких як Спартакіада Поліського національного університету, Спартакіада студентів І курсів, Спартакіада «Здоров’я» серед співробітників університету. Студенти університету беруть активну участь у спортивних заходах, які проводяться у м. Житомирі, Житомирській області, успішно виступають у  всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед студентів та випускників університету є переможці чемпіонатів світу, Європи з різних видів спорту, учасники Олімпійських ігор у Пекіні (2008 р.) та Лондоні (2012 р.).

14 студентів університету стали майстрами спорту міжнародного класу СРСР та України, 68 стали майстрами спорту. В університеті працює 12 спортивних секцій, де підвищують свою спортивну майстерність понад 300 студентів.

Положення Здоров`я

Положення першокурсники

Положення факультети