Факультет здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями бакалавр та магістр за спеціальністю «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Форма навчання студентів: денна та заочна. 

На факультеті навчається близько 800 студентів денної та заочної форм навчання. 

На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей 06.02.01 «Розведення та селекція тварин», 06.02.02 «Годівля тварин і технологія кормів», 03.00.16 «Екологія», 06.02.04 «Технологія виробництва продукції тваринництва». 

На факультеті лабораторно-практичні заняття проводяться в навчальних лабораторіях:

 • тваринництва;
 • бджільництва;
 • переробки молока та м’яса;
 • зоохіманалізу кормів;
 • декоративного рибництва;
 • комп’ютерних технологій.

Історична довідка

Історична довідка

Факультет вперше було відкрито у 1950 р. як зоотехнічний. Проте у 1952 р. його було закрито та вдруге відкрито у 1976 р. На технологічний факультет був перейменований у 2004 році.

Першим деканом факультету з 1976 до 1979 року був доцент В.С.Омельченко. Він очолював його також з 1985 по 1994 рік. Керівництво факультетом у різні періоди здійснювали професор І.П. Мельохін (1979–1982 рр.), доцент Є.Ї. Задерій (1982–1985 рр.), Заслужений працівник сільського господарства України, доцент В.Ф. Андрійчук (1994−2012 рр.), доцент М.М.Кривий (2012–2017 рр.

З 2017 року факультет очолює кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заслужений працівник сільського господарства України В.Ф.Андрійчук.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 6 докторів наук, професорів та 26 кандидатів наук, доцентів. На спеціальних кафедрах працює 89% викладачів із вченими ступенями і званнями.

Значний вклад у розбудову факультету та підготовку фахівців внесли професори В. П. Славов, М. С. Пелехатий, В. А. Басаргін, Ю. І.  Савченко, доценти В. Ф. Андрійчук, І. Г. Гуменюк, М. М. Кривий, І. В. Ковальчук, В. В. Борщенко, М. М. Побірський, А. М. Дідківський, В. М. П'ясківський, Д. В. Лісогурська, С. П. Вербельчук, Т. В. Вербельчук, Л. М. Піддубна, старші викладачі В. А. Барановська, Н. В. Павлюк.

Перелік кафедр на факультеті

 • технологій переробки та якості продукції тваринництва;
 • годівлі тварин та технології кормів;
 • розведення, генетики тварин та біотехнології;
 • технологій виробництва продукції тваринництва;
 • фізичного виховання.

Навчально-методична робота

За останні п’ять років кафедрами факультету видано понад 300 навчально-методичних розробок, 43 підручники та посібники.

 Основні навчально-методичні праці

 • Бурлака В.А. Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин : курс лекцій / В. А. Бурлака, В. В. Борщенко, М. М. Кривий. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 256 с.
 • Бойко О. О. Практикум з екології у ветеринарній медицині : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / О. О. Бойко, С. В. Фурман, Д. В. Лісогурська. – Житомир : Полісся, 2017. – 72 с.
 • Власенко В. В. Біохімія м’яса : навч. посібник / В. В. Власенко, В. П. Славов, О. І. Шубенко. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 170 с.
 • Грибан Г. П. Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах : навч. посібник / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, П. П. Ткаченко [та ін.] : за ред Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2014. – 400 с.
 • Грибан Г. П. Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. посібник / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук [та ін.]. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 140 с.
 • Грибан Г. П. Фізична підготовка студентів у гирьовому спорті : навч.-метод. посібник / Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, П. П. Ткаченко, Д. В. Бойко; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : Рута, 2014. – 118 с.
 • Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення : навч. посібник / В. П. Славов, А. П. Войцицький, В. З. Трохименко [та ін.] // Житомир. – 2017. – 220 с.
 • Зоохімічний аналіз кормів. Органолептичний аналіз та вимоги Держстандартів до кормів у тваринництві : навч. практикум / О. О. Лавринюк, В. А. Бурлака; за ред. В. А. Бурлаки. – Житомир : Рута, 2016. – 110 с.
 • Зоохімічний аналіз кормів. Хімічний та атомно-адсорбційний аналіз кормів : О. О. Лавринюк, В. А. Бурлака; за ред. В. А. Бурлаки. – Житомир: Рута, 2016. – 100 с.
 • Кінологія. Утримання, годівля, дресирування собак : підручник / В. А.Бурлака, Л. П. Горальський, Д. А.Засєкін [та ін.]; за заг. ред. В. А. Бурлаки. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2013. – 512 с.
 • Козівництво : навч. посіб. до виконання лабораторних і практичних занять із дисципліни «Козівництво» для студентів технологічного факультету спеціальності «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» / В. П. Ткачук, І. В. Ковальчук, Альона Л. Шуляр, Аліна Л. Шуляр. – Житомир : Копірувальний центр «Копі Колор», 2016. – 129 с.
 • Мойсієнко В. В. Урбоекологія : підручник / В. В. Мойсієнко, А. П. Войціцький, О. С. Скорий [та ін.] : за ред. В. В. Мойсієнко. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2015 – 268 с.
 • Основи переробки продукції тваринництва в домашніх умовах / В. І. Ковальчук, В. П. Славов, Л. А. Кальчук [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 197 с.
 • Пелехатий М. С. Бібліографічний покажчик наукових праць за 1967–2013 роки / М. С. Пелехатий. – Житомир : Полісся, 2013. – 40 с.
 • Профілактика спортивного травматизму у військових підрозділах : навч. посібник / Г. П. Грибан, В. М. Романчук, С. В. Романчук [та ін.] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2013. – 140 с.
 • Сапоніт і аеросил у тваринництві та медицині : навч. посіб. / М. Ф. Кулик, Т. В. Засуха, М. Б. Луцюк [та ін.] ; за ред. М. Ф. Кулика, Т. В. Засухи, М. Е. Луцюка. — Вінниця : ФОП Рогальська І. О., 2012. — 362 с. (Інші автори – Андрійчук В. Ф.).
 • Сільськогосподарська радіобіологія з основами радіоекології. Теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум : навч. посібник / В. П. Славов, В. М.Біденко, М. І. Дідух [та ін.] – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – 312 с.
 • Славов В. П. Зооекологія. Теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум : навч. посібник / В. П. Славов, В. М. Біденко, М. І. Дідух [та ін.]. – Житомир : Вид-во ЖНАЕУ, 2016. – 140 с.
 • Славов В. П. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище. Теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум : навч. посібник / В. П. Славов, А. П. Войцицький, З. В. Корж. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013. – 200 с.
 • Славов В. П. Біохімія молока та молочних продуктів : навч. посібник / В. П. Славов, О. І. Шубенко, Т. І. Ковальчук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 184 с.
 • Славов В. П. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище : теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум : навч. посібник / В. П. Славов, А. П. Войцицький, З. В. Корж. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 200 с.
 • Спеціалізоване м’ясне скотарство : навч. посіб. / І. В. Ковальчук, В. П. Ткачук, А. Л. Шуляр [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2015 – 107 с.

Науково-дослідна робота

На факультеті проводяться наукові дослідження за такими тематиками:

 • № ДР 0116U004202 «Опрацювання технологій виробництва продукції тваринництва в умовах Полісся та Лісостепу України»;
 • № ДР 0112U003645 «Моніторинг хімічного складу і поживної цінності кормових культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах Житомирської області»;
 • № ДР 0112U001617 «Ефективність використання комплексонатів мікроелементів з метою зниження переходу цезію -137 і стронцію-90 із ґрунту у рослини та продукцію тваринництва»;
 • № ДР 0ІІ4U001090 «Екологічний моніторинг стану водних об’єктів та якості джерел водопостачання урбанізованих територій»;
 • № ДР 0ІІ4U001091 «Біологічні основи переробки та якості продукції тваринництва для забезпечення безпеки харчових продуктів»;
 • № ДР 0116U004807 «Дослідити господарсько-корисні ознаки корів-первісток голштинізованих українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід в умовах сучасних молочних комплексів»;
 • № ДР 0116U002591 «Використання селекційних та біотехнологічних методів при доборі за продуктивними ознаками великої рогатої худоби»;
 • № ДР 0116U004201 «Технолого-екологічне обґрунтування використання медоносних угідь в умовах техногенного забруднення»;
 • № ДР 0112U001616 «Екологічні та технологічні особливості  використання генномодифікованих відходів виробництв та мінеральних речовин в раціонах свиней, птиці, риб і вплив їх на продуктивність і фізіологічні показники»;
 • № ДР 0116U004203 «Теоретико-методичні засади вдосконалення системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів».

За останні п’ять років викладачами факультету опубліковано 12 посібників та підручників (з них 4 – з грифом), 12 монографій, 289 статей у фахових виданнях, 104 статті у зарубіжних виданнях, 75 статей у інших виданнях.

Монографії

 1. Санітарно-гігієнічний стан, продуктивність та якість продукції свинарства за умов довготривалого надходження з кормами важких металів у малих дозах: монографія / В. А. Бурлака, Є. А. Давидов, О. О. Лавринюк; за ред. В. А. Бурлаки. – Житомир : Рута, 2016. – 160 с.
 2. Біогенна міграція сполук важких металів та продуктивність птиці під дією природних детергентів : монографія / Бурлака В .А., Гуцол А. В., Павлюк Н. В.; за ред. В. А.Бурлаки. – Житомир : Рута, 2016 – 224 с.
 3. Зооекологія : Теоретичні основи та лабораторно-розрахунковий практикум: Навчальний посібник / Колектив авторів: В. П. Славов, В. М. Біденко, М. І. Дідух, В. З. Трохименко, Л. А. Кальчук. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І.Франка, 2016. – 140 с.
 4. Бурлака В. А. Зоохімічний аналіз кормів. Органолептичний аналіз та вимоги Держстандартів до кормів у тваринництві. Навчальний практикум / О. О. Лавринюк, В. А. Бурлака. – Житомир : Рута», 2016. – 93 с.
 5. Спеціалізоване м’ясне скотарство : навчальний посібник до виконання лабораторних та практичних занять із дисципліни для студентів спеціальності 8.09010201 «Технології виробництва та переробки продукції тваринництва» освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» / І. В. Ковальчук, В. П. Ткачук, А. Л. Шуляр [та ін.]. – Житомир : Полісся, 2015. – 107 с.
 6. Сільськогосподарська радіобіологія з основами радіоекології : навчальний посібник / В. П. Славов, В. М. Біденко, М. І. Дідух [та ін.]. – Житомир : Вид.-во ЖДУ ім. І.Франка, 2015. – 312 с.
 7. Селекція корів молочних порід у межах окремого стада за відповідністю їх показників параметрам тварин бажаного типу : методичні рекомендації / Л. М. Піддубна, М. С. Пелехатий. – Житомир : Полісся, 2015. – 30 с.
 8. Навчальна програма з боротьби самбо для студентів вищих навчальних закладів : методичні рекомендації / Д. О. Дзензелюк. – Житомир : Рута, 2015 – 55 с.
 9. Славова Т. В. Сільськогосподарська радіоекологія в Україні: історичні витоки, становлення, розвиток / Т. В. Славова, В. А. Вергунов, В. П. Славов. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. – 223 с.
 10. Використання зернобобових на корм при виробництві молока і м’яса в зоні Полісся України / Ю. І. Савченко, І. М. Савчук, М. Г. Савченко [та ін]; за ред. Ю. І. Савченка, І. М. Савчука. – Житомир : Рута, 2014. – 206 с.

 На факультеті діє аспірантура зі спеціальностей:

 • 03.00.16 – «Екологія»;
 • 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин»;
 • 06.02.02 – «Годівля тварин і технологія кормів»;
 • 06.02.04 – «Технологія виробництва продукції тваринництва».

На факультеті діє докторантура зі спеціальностей:

 • 06.02.01 – «Розведення та селекція тварин»;
 • 06.02.02 – «Годівля тварин і технологія кормів».

Керівництво аспірантами та докторантами здійснюють вчені, які створили свої наукові школи:

 • д.с.-г.н., професор Славов В.П. – кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва;
 • д.с.-г.н., професори Бурлака В.А., Савчук І.М., к.с.-г.н. – кафедра годівлі тварин та технології кормів;
 • к.с.-г.н., доцент Кривий М.М. – кафедра годівлі тварин та технології кормів.
 • д.с.-г.н., професор Пелехатий М.С.­ – кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології;
 • к.с.-г.н., доцент Андрійчук В.Ф. – кафедра технологій виробництва продукції тваринництва.

Студентська наукова робота

На факультеті функціонують чотири студентських наукових гуртки:

 • «Технолог-дослідник» (кафедра технологій переробки та якості продукції тваринництва);
 • «Дослідник» (кафедра годівлі тварин та технології кормів);
 • «Селекціонер» (кафедра розведення, генетики тварин та біотехнології);
 • «Технолог» (кафедра технологій виробництва продукції тваринництва).

За останні п’ять років під керівництвом співробітників факультету 618 студентів було залучено до студентських наукових гуртків та приймали участь у розробці наукових тем; представлено 16 студентських розробок на державні конкурси, 3 з них були відзначені грамотами, 2 – дипломами ІІІ ступеня, 4 – подяками; на міжнародних та всеукраїнських конференціях студентами представлено 754 доповідей; під керівництвом науково-педагогічних працівників студентами надруковано 251 стаття; на факультеті проведено 23 студентські конференції, 19 круглих столів студентів-гуртківців.

Адреса, контакти

Технологічний факультет ЖНАЕУ,
вул. Корольова, 39,
м. Житомир,
10025.
Роб. телефон/факс: (0412) 33-09-82,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.,
сайт: http://zt-tehnolog.at.ua.