Посада

доцент кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем 

 

      Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Дата і місце народження

14.07.1973

Дані про вищу освіту

Державна агроекологічна академія України (м. Житомир) за спеціальністю "Аграрний менеджмент", 1996 р.

 

Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю ««Інформаційні системи та технології» 2018 р. 

Тема дисертації та рік захисту

"Інформаційне забезпечення вертикальних інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки" на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Сфера наукових інтересів

Проектування та побудова інформаційних систем, організація комп’ютерних мереж, інформаційні технології в економіці, комп’ютерна інженерія.

Загальна кількість публікацій

22 - (двадцять дві)

 

Основні науково- методичні публікації:

1.  Лапін А. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інтернет-технології та електронна комерція» для

студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа,
страхування» / А. В. Лапін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016. – 113 с.
2.  Лапін А. В. Методичні рекомендації і завдання до виконання самостійної роботи з
дисципліни «Комп’ютерні мережі і телекомунікації» для студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» напряму підготовки «Фінанси і кредит» / А. В. Лапін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2016.
– 109 с.
3.  Лапін А. В. Методичні рекомендації і завдання до виконання лабораторних робіт з
дисципліни «Інтернет-технології та електронна комерція» для студентів освітнього ступеня
«Бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування» / А. В. Лапін, І. О.
Грінчук. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 111 с.
4.  Лапін А. В. Методичні рекомендації для виконання до виконання курсових робіт з
дисципліни «Комп’ютерні мережі» для студентів спеціальностей 122 «Комп’ютерні науки»
та 126 – «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 – «Інформаційні технології» /
А. В. Лапін. – Житомир : ЖНАЕУ, 2020. – 37 с.

5.  Лапін А. В., Грінчук І. О. Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт з

дисципліни «Операційні системи» для підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр»
галузь знань 12 «Інформаційні технології» / А. В. Лапін, І. О. Грінчук. – Житомир : ЖНАЕУ,
2020. – 69 с.

Навчальні посібники:

  1. Лапін А. В. Телекомунікаційні технології в діяльності підприємства / А. В. Лапін, І. О. Грінчук. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 250 с.
  2. Бродський Ю. Б. Інформаційні системи і технології / Ю. Б. Бродський, О. М. Николюк, А. В. Лапін. – Житомир: ЖНАЕУ, 2017. – 156 с.
  3. Маркетингова діяльність підприємства : навчальний посібник / В. В. Зіновчук Л. В. Тарасович, О. М. Буднік та ін. – Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2019. – 464 с. (Лапін А.В. тема 11 «Інформаційні технології маркетингу» стор. 302-339)

e-mail:

  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.