Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту пропонує юридичним та фізичним особам перелік послуг на комерційній основі:

 1. Розробка моделей внутрішнього економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, господарювання і видів економічної діяльності на основі створення центрів витрат і відповідальності;
 2. Розробка бізнес-планів для залучення інвестицій, розширення асортименту об'єктів підприємницької діяльності, обсягів виробництва, створення нових суб'єктів господарювання, складання фінансових планів підприємств;
 1. Економічна діагностика, фінансовий аналіз і аудит економічного стану суб'єктів господарювання;
 2. Розробка економічної політики підприємства у сфері оптимізації об'єктів бізнесу, організаційної структури підприємства, розподілу доходів, ціноутворення, відносин з постачальниками і покупцями;
 3. Розробка моделей визначення фонду оплати праці та розподілу між окремими структурними підрозділами і працівниками підприємства;
 4. Оцінка кредитоспроможності підприємств;
 5. Визначення податкового навантаження на суб'єкти господарювання та оцінка податкового потенціалу регіонів і платників податків;
 6. Ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та використання інформаційних ресурсів у системі економічної діяльності;
 7. Моделювання рівня беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання;
 8. Розробка синергетичних моделей розвитку підприємств і регіонів;
 9. Удосконалення правових засад корпоративного управління в акціонерних товариствах.
 10. Надання послуг аутсорсингу ;
 11. Надання послуг з навчання замовника міждержавної сертифікованої комп’ютеризованої системи 1С:Підприємство.
 12. Консультування замовника по впровадженню та використанню програмних продуктів

При кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту створено і працює «Інформаційно-дорадчий центр з обліку, оподаткування та аудиту» (посилання на положення) та «Положення про бухгалтерську клініку» (посилання на положення),  (Оголошення)  , серед функцій яких є надання безоплатної та платної методичної та практичної допомоги з питань обліку, оподаткування, аудиту у формі подання інформації з обліку, оподаткування і аудиту, консультацій, підготовки документів.