Журавльов Валерій Пилипович
Доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики, лауреат премії імені М. Г. Крейна НАН України
Дата і місце народження

Народився у 1956 р. в с. Андріївка Сніжнянського району Донецької області.

Коротка біографія

Математика та фізика».

Закінчив аспірантуру в Інституті математики НАН України у 1991 році, докторантуру – в Інституті математики НАН України у 1996 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння» на тему «Нетерові крайові задачі для диференціальних рівнянь із запізненням аргументу» у м. Київ (Інститут математики НАН України).

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Узагальнено-оборотні оператори та нормально розв’язні задачі у банахових просторах» у м. Київ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У 2020 році став лауреатом премії  імені Марка Григоровича Крейна Національної академії наук України, яка присуджується за видатні наукові роботи в галузі функціонального аналізу і теорії функцій(Постанова президії НАН України № 47 від 12 лютого 2020 року).

Сфера наукових інтересів

Крайові задачі для диференціальних рівнянь, узагальнено-обернені та псевдообернені оператори у банахових й гільбертових просторах, крайові задачі для операторних рівнянь, нормально розв’язні задачі.

Загальна кількість публікацій

Має понад 130 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:

Монографія

 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А.М. Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи. – Киев: Изд-во ИМ НАНУ, 1995. – 320 с.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф.,  Самойленко А. М. Нормально разрешимые краевые задачи. Киев: Наукова думка, 2019, 628 с. 

Навчальні посібники

 • Журавльов В.П, Слюсаренко І. П., Фомін М. П.,. Ярош Я. Д. Вища математика: навч. посіб. для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології». Житомир: ЖНАЕУ, 2020, 256 с.
 • Журавльов В. П., Слюсаренко І. П., Фомін М. П. Прикладна математика для економістів. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 248 с.
 • ІвахненковаВ. В., ЖуравльовВ. П. Диференціальне та інтегральне числення. Практикум:навчальний посібник. – Житомир: ПП «Рута», 2012. – 364 с.

Статті у скопусівських виданняхЗакордонне видання:

 • Журавлев В. Ф. Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховых пространствах // Прикладная математика и вопросы управления, Пермь: Изд-во Пермского национального исследовательского политехнического университета, 2017. – № 2. – С. 16 – 31.

Статті у фахових виданнях

 • Журавлев В. Ф.  Условия разрешимости и представление решений уравнений с операторними матрицами в банаховых пространствах. / В. Ф. Журавлев, Н. П. Фомин, П. Н. Забродский // Укр. мат. журн. – 2019. – 71, № 4. – С. 471 – 485.
 • Журавлев В. Ф. Обобщенно обратный оператор к интегро-дифференциальному в банаxовом пространстве. // Нелінійні коливання. – 2019, т. 22, № 2. – С. 202 – 219.
 • Трофименко П.І., Журавльов В.П., Трофименко Н.В., Веремеєнко С.І. Моделювання та агроекологічне обґрунтування рекреаційного періоду ґрунтів для забезпечення їх сталого функціонування. // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – 2019. – Вип. 2. – С. 48 – 55.
 • Бойчук О. А.,  Покутний О. О.,  Журавльов В. П.  Обмежені розв'язки еволюційних рівнянь. // Укр. мат. журн. – 2018. – 70, № 1. – С. 7– 28. 
 • Журавлев В. Ф. Условия бифуркации решений слабовозмущенных краевых задач для операторных уравнений в банаховых пространствах. //Укр. мат. журн. – 2018. – 70, № 3. – С. 366 – 378. 
 • Журавлев В. Ф. Слабовозмущенные краевые задачи для интегральных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах / В. Ф. Журавлев,  Н. П. Фомин // Нелінійні коливання. – 2017, т. 20, № 4. – С. 488 – 501.
 • Журавлев В. Ф.  Слабовозмущенные операторные уравнения в банаховых пространствах // Укр. мат. журн. – 2017. – 69, № 6. – С. 751–764.
 • Журавлев В. Ф. Слабовозмущенные интегральные уравнения Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах / В. Ф. Журавлев, Н. П. Фомин // Нелінійні коливання. – 2017, т. 20, № 1. – С. 85 – 97.
 • ЖуравльовВ. П. Загальний вигляд узагальнено оборотних операторів у банахових просторах / В. П. Журавльов // Нелінійні коливання. – 2016,  т. 18, №1. – С. 48–57.
 • А. М. Самойленко, І. Т. Кігурадзе, І. О. Луковський, В. Л. Макаров, М. О. Перестюк, О. М. Шарковський, J. Diblík, В. П. Журавльов, M. Medveď, І. О. Парасюк, М. Х. Розов, О. М. Станжицький, Ю. В. Теплінський, В. І. Ткаченко та M. Fečkan: «Олександр Андрiйович Бойчук (до 65-рiччя вiд дня народження)» // Нелінійні коливання. – 2016,  т.18 (2015 р.), № 2, с. 147–148.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Дихотомия на полуосях и ограниченные на всей оси решения линейных систем с запаздыванием // Нелінійні коливання. – 2015, т. 18, № 4. – С. 431–445.
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I Критический случай второго порядка / В. Ф. Журавлев // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 26, № 1. С. 41–53.
 • Журавльов В. П. Слабконелінійні інтегральні рівняння Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах   // УМЖ. – 2015, т. 67, № 11. – С. 1477–1490.
 • Самойленко А. М. Краевые задачи для нормально разрешимых операторных уравнений в банаховом пространстве // Дифференц. уравнения. – – 50, № 3. – С. 317–326.
 • Журавльов В. П. Узагальнене обернення операторів Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах // Нелінійні коливання. – 2014, т. 17, № 3. – С. 351–364.
 • Журавльов В. П. Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 25, № 1. С. 57–69.
 • Журавльов В. П. Лінійні крайові задачі для інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах //  Буковинський математичний журнал. – 2014, Т.2, № 4. – С. 57–66.
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I. Критический случай первого порядка // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 25, № 1. С. 57–69.
 • Бойчук А. А. , Журавлев В. Ф., Покутный А. А. Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве  // Укр. мат. журн. – 2013, т. 65, № – С. 165–177.
 • Журавлев В. Ф. Краевые задачи для интегральных уравнений с вырожденным ядром   // Нелінійні коливання. – 2012, т. 15, № 1. – С. 36–54.
 • Журавлев В. Ф. Решение нормально разрешимых операторных уравнений в гильбертовом пространстве // Нелінійні коливання. – 2012, т. 15, № – С. 165–177.
 • Журавльов В. П. Загальний вигляд n-нормальних та d-нормальних операторів у банаховому просторі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: математика: збірник наук, праць. – Т.1, №4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 52–58.
 • Журавлев В. Ф. Псевдообратный оператор к матричному в бесконечномерном гильбертовом пространстве // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 22, № 1. С. 52–
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные краевые задачи для операторных уравнений в критическом случае // Динамические системы, Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2011, т. 1(29), № 2. – С. 227–
 • Журавльов В .П. Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 22, № 2. –  С. 79–92.
 • Журавльов В. П. Лінійні крайові задачі для нетерових операторних рівнянь у банаховому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Математика, Чернівці, 2010, В. 528. – С. 51–
 • Журавлев В. Ф. Построение обобщенно обратного оператора к матричному в банаховом пространстве. / В. Ф. Журавлев // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Математика і інформатика, Ужгород, 2010, В. 21. – С. 61–7
 • Журавлев В. Ф. Критерий разрешимости и представление решений линейных n- (d-) нормальных операторних уравнений в банаховом пространстве // Укр. мат. журнал. – – 62,  №2. – С. 167–182.
 • Журавлев В. Ф. Обобщение леммы Шмидта на случай n- (d-) нормальных операторов в банаховом пространстве // Нелінійні коливання. – 2009. – 12, №4. – С. 443–450.
 • Журавлев В. Ф. Краевые задачи для линейных уравнений с обобщенно обратимым оператором в банаховом пространстве с базисом. // Нелінійні коливання. – – 12, № 4. – С. 522–532.
 • Журавлев В. Ф. Обобщение теоремы Ф. В. Аткинсона на случай нормально разрешимых операторов в банаховых пространствах // Доклады академии наук. РАН. – 1998,  358,  № 2. – С. 157–
 • Самойленко А. М., Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Слабонелинейные краевые задачи для операторных уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. – – 49, № 2. – С. 272–289.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: (0412) 22-38-24