Грабар Іван Григорович
доктор технічних наук, професор
Коротка біографія

Все життя Грабара Івана Григоровича пов'язане з Житомирщиною. Він народився в с. Рудківка Житомирського району в 1954 р. У 1971 році закінчив із Золотою медаллю Новозаводську середню школу Червоноармійського району. У 1971–76 рр. навчався на механічному факультеті Житомирської філії Київського політехнічного інституту, який закінчив з відзнакою в 1976 році за фахом інженер-механік та був залишений в інституті для наукової та викладацької роботи. У 1977–78 рр. проходив дійсну строкову службу в збройних силах СРСР. Під час навчання в інституті та аспірантурі багаторазово брав участь у роботі студентських будівельних загонів на Житомирщині, в Казахстані та Тюмені. Нагороджений орденом "Знак Пошани" та відзнакою Міністерства освіти "Петро Могила". Відмінник освіти України. Заслужений професор ЖДТУ.

У 1982 році закінчив аспірантуру при Київському інституті інженерів цивільної авіації, в 1983 році захистив кандидатську дисертацію "Дослідження нелінійних явищ накопичення втомних пошкоджень в алюмінієвому матеріалі Д16АТВ" (науковий керівник – професор РАДЧЕНКО О.І.). У 1993 році захистив докторську дисертацію "Термоактиваційний аналіз і точки біфуркації пластичного деформування і руйнування ОЦК і ГЦК металів в задачах прогнозування ресурсу роторів" (науковий консультант – заслужений діяч науки і техніки СРСР, професор ІВАНОВА В.С. – ІМЕТ ім. А.А. Байкова РАН, м. Москва). Обидві дисертації присвячені прогнозуванню надійності і довговічності авіаційної та ракетно-космічної техніки і моделюванню складних нелінійних систем, далеких від рівноваги. З 1982 року працював в Житомирському державному технологічному університеті на посадах асистента, старшого викладача, доцента, з 1994 по 2008 рр. – завідувач кафедри, професор, проректор з наукової роботи. З 2008 року – працює в  Житомирському національному агроекологічному університеті. Його колишні студенти та аспіранти сьогодні працюють не тільки на Житомирщині, в Україні, а й в Росії, Білорусії, США, Німеччині, Ізраїлі, Канаді тощо.

Сфера наукових інтересів

Теоретичні основи та методологію прискорених випробовувань натурних конструкцій в умовах складного температурно-силового навантаження. Моделювання та дослідження мікроелектромобілів.

Загальна кількість публікацій

Має більше 250 опублікованих наукових робіт та винаходів, 11 монографій, 10 навчальних посібників

Основні наукові та методичні праці:
 • Грабар І.Г. Термоактиваційнийаналіз та синергетика руйнуванняМонографія. – Житомир, ЖІТІ. – 2002. – 312 с.
 • Грабар И.Г. Термоактивационный анализ и точки бифуркации пластического деформирования и разрушения ОЦК и ГЦК металлов. АвторефдиссДокттехн. Наук. - Киев: Киевский политехнический институт.  -1993. - 39 с.
 • Грабар І.Г., Грабар О.І., Гутніченко О.А., Кубрак Ю.О. Перколяційно-фрактальніматеріаливластивостітехнологіїзастосуванняМонографія. – Житомир.: – ЖДТУ. –2007. – 354 с.
 • Грабар І.Г. Перколяційно-фрактальнімоделі в сучасномуматеріалознавстві. - Науковінотатки ЛНТУ. – Луцьк. – 2015.
 •  Грабар І.Г., Грабар О.І. Моделюваннякінетикихаотизації аттрактора Фейгенбаума і динаміканелінійних систем. - Вісник ЖДТУ . - №3. – 2012.
 •  Грабар І.Г. Прискорене прогнозування ресурсу конструкцій на стадії проектування та універсальна діаграма проф. Грабара. - Вісник ЖНАЕУ. - №2 (44), т.4, част.2 . -  2014.
 • Грабар І.Г., Писарчук О.О., Ковбасюк С.В. Математичнемоделювання та оптимізаціяскладних систем. – Житомир: 2015. – 680 с.
 • Грабар І.Г. Основинадійності машин. Навчальнийпосібник. – Житомир. –ЖІТІ. – 1999. – 298с.
 •  Довговічність личкованих стружкових плит у конструкціях меблів / наукова монографія / І. Г. Грабар, Л. М. Бойко, С. М. Кульман. – Київ. – «Освіта України». 2013. – 210 с.
 • Grabar І. Measurementoftorqueandcapacityinrotatingtransmission / І. Grabar, I. Korobiichuk, O. Petruk // “SystemsControlandInformationTechnology» , Warsaw , 2021.05.2016.
 • Grabar I. TorqueandCapacityMeasurementinRotatingTransmission / I. Grabar, I. Korobiichuk, O. Petruk // ProceedingsoftheInternationalConference SCIT 2016, May 20–21, 2016, WarsawPoland. – 2017. – С. 465–472. 
 • Grabar І. Chaosand a quantitativemodelingofthekineticsofphasetransitionsonthefinalmeasureareas / І. Grabar, О. Grabar, Y. Kubrak, M. Marchuk // CHAOS 2017, ChaoticModelingandSimulationInternationalConferenceBarcelonaSpain, 30 May – 2 June 2017.    http://www.cmsim.org/.
 • Grabar І. NANOСHAOS inraising a machinereliabilityandthecreationof "eternal" STRUCTURES / І. Grabar // CHAOS 2017, ChaoticModelingandSimulationInternational http://www.cmsim.org/. 
 • Ivanova V.S., Grabar I.G. Dissipativestructuresreorganizationperiodicityatcyclicandstaticloadingof BCC and FCC metalsТруды XI Международногоколлоквиума "Механическаяусталостьметаллов-Киев, 1991.
 • Грабар И.Г. ,Яхно О.М., Таурит Т.Г. Ветроэнергетика: расчет и конструирование ВЭУ. – Житомир, ЖИТИ, 2003. – 255 с.
 • Грабар І.Г., Грабар О.І. Фрактали і тензори в науковихдослідженнях. – Житомир. – ЖДТУ. – 2007. – 70 с.
 • Грабар І.Г. Макромодель взаємодії атомів легуючих елементів з матрицею. - В кн..: Доповіді Міжнародної науково – практичної конференції «Реологічні моделі і процеси деформування структурно – неоднорідних матеріалів». – Луцьк. – ЛНТУ. – 2016.
 • Грабар І.Г., Грищук Р.В., Молодецька К.В. Безпековасинергетика: кібернетичний та інформаційний аспекти. Монографія-Житомир. – ЖНАЕУ. – 2019. – 280 с.
 • Grabar І. Chaosand a quantitativemodelingofthekineticsofphasetransitionsonthefinalmeasureareas / І. Grabar, О. Grabar, Y. Kubrak, M. Marchuk // ChaoticModelingandSimulation (CMSIM), 2: 215-226, 2018. http://www.cmsim.org/.