Боровський Віктор Миколайович
Посада

Старший викладач кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Дані про вищу освіту

У 1994 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Сфера наукових інтересів
  • Моделювання процесів взаємодії рушіїв сільськогосподарської техніки з ґрунтом.
Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці:

1) Боровський В.М. Розробка пристосування для електромеханічної обробки. / В.М. Боровський/. Збірник доповідей другої науково-технічної конференції науково-педагогічних працівників Житомирського національного агроекологічного університету. – ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської  продукції енергозбереження та збереження  тепловою та електричною енергією». Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся.

2) Палійчук В.К. Метод автоматичного контролю параметрів ізоляції електроустановок / В.К. Палійчук, С.М. Хоменко, В.М. Боровський/  Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір».

3) Куликівський В.Л. Дослідження процесу травмування зерна гвинтовим конвеєром / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.

4) Куликівський В.Л. Підвищення міцності та корозійної стійкості рам вантажних автомобілів / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський, І.О. Бесараб // Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією.

5) Куликівський В.Л. Вплив умов функціонування тракторів на показники їх експлуатації та надійності / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський, В.К. Палійчук // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

6) Куликівський В.Л. Шляхи підвищення довговічності гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Збірник тез ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь».

7) Ваховський С.В. Підвищення ресурсу стрілчастих лап культиваторів / С.В. Ваховський, В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Збірник тез доповідей ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Підвищення надійності машин і обладнання».

8) Куликівський В.Л. Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими

органами шнекових живильників/ В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М.

Боровський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник.

Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип.47, ч. І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.

9) Боровський В.М. Енергія взаємодії частинок у дискретному середовищі

ґрунту / В.М. Боровський, В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. ІІ. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.

10) Лісков І.М. Шляхи підвищення довговічності шнекових робочих органів / І.М. Лісков, В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва таексплуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.

11) Бугайчук С.В. Система управління ресурсом вантажних автомобілів / С.В. Бугайчук, В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Матеріали XІ Міжнародної науково-практичної конференції. Проблеми конструювання, виробництва та експлуатації сільськогосподарської техніки. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017.

12) Боровський В.М. Вплив рушіїв автотракторних засобів на відтворювальні властивості ґрунту / В.М. Боровський, В.Л. Куликівський // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ В АГРАРНІЙ СФЕРІ». – Харків: ХНТУСГ, 2017.

13) Куликівський В.Л. Вплив зовнішніх факторів на корозійну стійкість деталей

та надійність сільськогосподарської техніки / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Збірник тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28–29 березня 2018 року. – Житомир: ЖАТК, 2018.

14) Палійчук В.К. Определение оптимальных физико-механических параметров обработки отходов трепания на куделеприготовительном агрегате / В.К. Палійчук, В.Л. Куликовский, В.Н. Боровський // Науковий журнал «Наукові горизонти». – Житомир: ЖНАЕУ, 2018.

15) Палійчук В.К. Дослідження впливу диференціації процесів пневмотранспортування відходів тіпання на якість короткого льоноволокна / В.К. Палійчук, В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Науковий журнал «Інженерія природокористування». – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2019. – №1 (11).

16) Петровський С.В. Причини зниження ефективності роботи турбокомпресорів автотракторних двигунів / С. В. Петровський, В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві», 15–16 листопада 2018 р. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018.

17) Куликівський В.Л. Критерії оцінки ефективності використання мобільних транспортних засобів в сільському господарстві / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28–29 березня 2019 року. – Житомир: ЖАТК, 2019.