Презентація ОПП Лісове господарство (бакалаврського) рівня вищої освіти

Відгуки стейкхолдерів

Угоди про співпрацю

Силабуси обов'язкових дисциплін циклу загальної підготовки

Силабуси обов'язкових дисциплін циклу професійної підготовки
 Практична підготовка

 Додаткові документи

 1. Матеріально-технічна база https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZJdlv11mL9_M88tlnhLn56nEOt72vcDn
 2. Копії протоколів https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oYqVaTEFiGe7jA4qHWBlYCQagBpJ35Er
 3. Накази про преміювання НПП https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18MhkDByFkYF8hQ5XNOaogr_-lIzq-z8B
 4. Договір з ТОВ «Аниплагіат» https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZJdlv11mL9_M88tlnhLn56nEOt72vcDn
 5. Силабуси вибіркових дисциплін  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IAwlRyDE06db80lbOTLya3wN1PUs5Hd6
 6. Програми наукових конференцій з участю студентів ОП https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1A9lEY5teAKDQuIW6ZcPWAnL7FrNHtWkw
 7. Методичні рекомендації до змісту та організації самостійної роботи студентів https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Iq0hezS_fy2Zp11Kl-gKFT6TsJ53wDXu
 8. Копії документів про перезарахування дисциплін з іншого ЗВО https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GQdU_5k797jgDu_qfdMPBed2JJdgdTvg
 9. Документ що регулює питання булінгу та насильства http://znau.edu.ua/images/public_document/2020/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B2,%20%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D0%BC.PDF
 10. Документи підтвердження наявності обладнання в лабораторіях  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VWxUBN-Nwr7Qz1u1Mvfo-qSadY_2UyWF
 11. Положення про кафедру https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qf2apaiDG8s1L8eg4osIWjJc3b1oOpiG
 12. Навчально-методичне забезпечення обов’язкових освітніх компонентів ОП  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1B9toMgbZgTxkXu6-pCq7SinxTejWmZxh
 13. Приклад індивідуального навчального плану студента  https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mn9oRsNL-T88EQUEsKJce6QLgbfqOWmN
 14. Уніфікований каталог вибіркових дисциплін https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ram5XPrHsZjqvOIhZ8zhe5A_cZhCq8ja
 15. Матеріали що підтверджують наукову активність студентів https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KDNlRiimh7xl0UDmvnifZOtddGqfjeDA
 16. Копії журналів про проходження викладачами інструктажів з техніки безпеки https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iOl-UgwA_vH1OREjuuq3y9N4j-mtTcGf