Дисципліни бакалаврату:

 • Основи фахової підготовки
 • ГІС у лісовому господарстві
 • Біометрія
 • Лісове насінництво та розсадники
 • Лісознавство
 • Лісова таксація
 • Озеленення населених місць
 • Лісівництво
 • Лісовпорядкування
 • Лісові культури
 • Природозаповідна справа
 • Фітомеліорація
 • Соціальне лісівництво
 • Лісопаркове господарство

Дисципліни магістратури:

 • Комп'ютерні технології в лісовому господарстві
 • Регулювання продуктивності лісів
 • Плантаційне лісовирощування
 • Біологічні основи рубок догляду
 • Лісова гідрологія
 • Спеціальні види лісовпорядкування

Усі необхідні для вивчення дисциплін навчально-методичні матеріали знаходяться на платформі Moodle ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: Кафедра лісівництва, лісових культур та таксації лісу (znau.edu.ua).

Базою для проведення навчальних практик із дисциплін «Лісівництво», «Лісові культури» і «Лісова таксація» є державні підприємства «Житомирське ЛГ» і «Зарічанське ЛГ», директори яких - Карчевський Р.А. і Зарічний В.Г. є стейкголдерами освітньої програми бакалаврату.

Навчальні практики проходять у відповідності до робочих програм із використанням сучасних засобів подання інформації (https://youtu.be/f-sG0K7idUA , https://youtu.be/z71S6uue82I ). 

Базами виробничих практик, на яких студенти кафедри можуть здобувати необхідні професійні навики і компетенції є, насамперед, 20 підприємств, які підпорядковані Житомирському обласному управлінню лісового і мисливського господарства (Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства - Офіційна сторінка | Житомирське ОУЛМГ (zt-lis.gov.ua)) та 10 дочірніх підприємств Житомирського обласного комунального агролісогосподарського підприємства «Житомироблагроліс»:

Крім цих підприємств студенти також можуть проходити виробничу практику на інших підприємствах лісогосподарської галузі будь-якої форми власності в різних регіонах України.

 

Робота зі роботодавцями

У 2019 році студент бакалаврату факультету лісового господарства Роман Зінкевич та керівник  Юрій Сірук) представила на «Startup Thursday. Zhytomyr»  проєкт щодо визначення санітарного стану насаджень та отримала схвальні відгуки від команди експертів і гостей, призовий сертифікат і грошову винагороду.На «Startup Thursday. Zhytomyr» відзначили проeкт команди ЖНАЕУ — ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (znau.edu.ua) http://znau.edu.ua/tidings/top-news/na-startup-thursday-zhytomyr-vidznachili-proekt-komandi-zhnaeu#!00aaaaaaaaastart16

25.01.2021 р було підписано акт про впровадження реласкопічного шаблону «Краб»  у господарську діяльність державного підприємства «Зарічанське лісове господарство». Даним актом підтверджується, що розроблена модель реласкопічного шаблону «Краб», авторами якої є студентка факультету лісового господарства та екології Рубанова О. О. та в.о. зав. кафедри лісівництва, лісових культур та таксації лісу Поліського національного університету Сірук Ю. В. пройшла необхідну апробацію на виробництві при визначенні повноти насаджень. Дана модель повнотоміра чудово зарекомендувала себе для визначення суми площ поперечних перерізів при контролюванні необхідної повноти в процесі відведення рубок догляду та санітарних рубках. Акт затвержено директором  ДП «Зарічанське ЛГ», стейкголдером освітньої програми «Лісове господарство» для здобуття освітнього рівня Бакалавр В. Г. Зарічним. 

Наукова активність

Диплом І ступеня нагороджений Зінкевич Роман Анатолійович – Житомирський національний агроекологічний університет, науковий керівник: канд. с.-г. наук Сірук Юрій Вікторович. Тема : «ЛІСОВІДНОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СОСНЯКІВ У СВІЖИХ СУБОРАХ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ В УМОВАХ ЕКОЛОГО-КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН» РЕЗУЛЬТАТИ ІІ етапу ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2017/2018 н.р. зі спеціальності «Лісове господарство» за 11-12 квітня 2018 року » Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (knau.kharkov.ua)  https://knau.kharkov.ua/2110-rezultati-etapu-turu-vseukrayinskogo-konkursu-studentskih-naukovih-robt-u-2017-2018-nr-z-specalnost-lsove-gospodarstvo-za-11-12-kvtnya-2018-roku.html

Диплом ІІІ ступеня нагороджений Зінкевич Роман Анатолійович – Поліський національний університет, науковий керівник: канд. с.-г. наук Сірук Юрій Вікторович. Тема : Експрес-метод визначення санітарного стану насаджень за допомогою додатку «RELASCOPE+» РЕЗУЛЬТАТИ І ЕТАПУ ІІ ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» » Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (knau.kharkov.ua) https://knau.kharkov.ua/2983--ezultati-etapu-tu-u-vseuk-ayinskogo-konku-su-studentskih-naukovih-obt-z-specalnost-lsove-gochpoda-stvo.html http://znau.edu.ua/tidings/top-news/student-poliskogo-natsionalnogo-universitetu-zdobuv-diplom-iii-stupenya-na-vseukrajinskomu-konkursi-zi-spetsialnosti-lisove-gospodarstvo#!100975178_1725802714226110_4194081859996483584_o

 

Науково-практичний гурток кафедри «ForestTrue» (https://invite.viber.com/?g=s_oxldRpQUmzR8qg_Iik73nA7_n-vZp0) ефективно веде свою діяльність вже понад два роки. 

Факультет лісового господарства та екології Поліський університет | Facebook

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2139501916360106

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2140062156304082

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2278427965800833

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2386015615042067

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2148981325412165

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2254073488236281

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2378935962416699

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2583296798647280

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2568701400106820

 

Результати наукових досліджень оприлюднюються на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Ліс, наука, молодь», яку щорічно організовує кафедра.

Факультет лісового господарства та екології Поліський університет | Facebook

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/1666424973667805

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/1833064907003810

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2048402968803335

https://www.facebook.com/groups/1506454322998205/permalink/2291664851143811

 

Участь у Всеукраїнських Олімпіадах, професійних змаганнях.

Під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри студенти протягом останніх років стабільно були призерами Олімпіад зі спеціальності «Лісове господарство» а також  Всеукраїнських професійних змаганнях з Лісового багатоборства та «Forestry Quest».

Всеукраїнські професійні змагання «Лісові багатоборства»

Всеукраїнські інтелектуально-спортивні змагання професійного спрямування «Forestry Quest» https://www.youtube.com/watch?v=Wsfc9g_4RRw

Ресурси та сервіси (посилання на ресурси університету та корисні сайти)

Кафедра лісівництва, лісових культур і таксації лісу Поліський університет | Facebook https://www.facebook.com/groups/1080500355741966

 

Освітня програма бакалаври 2020

Навчальний план 2020 Бакалавр 205