Для забезпечення високої якості підготовки здобувачів третього освітнього рівня (доктор філософії) здійснюється активна робота кафедри зі стейкхорлдерами освітньо-наукової програми «Екологія» за спеціальністю 101 «Екологія», галузь знань «Природничі науки» та діє на підставі Положення про стейкхолдерів освітньо-наукової програми «Екологія», третього рівня вищої освіти – доктор філософії. На засіданнях кафедри зі стейкхолдерами обговорюються питання оновлення та затвердження змін до освітньо-наукової програми «Екологія».

st1

Зустріч з представниками Народицької РДА Житомирської області

st2

ДП «Сарненське ЛГ» Кричільське лісництво Рівненської області

Співпраця з партнерами

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Назва договору

Партнер

Термін дії

1.                  

Німецько-Українська співпраця в галузі органічного землеробства

Федеральне міністерство харчування і сільського господарства Німеччини

22.06.2016–22.06.2019

2.                  

Угода про співпрацю у сфері навчально-методичної та наукової діяльності

Поморська академія в Слупську (м. Слупськ, Польща)

20.11.2019–20.11.2024

3.                  

Договор о сотрудничестве в поддержку дружеских связей в научной области

Учреждение образования «Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины» (г. Гомель, Республика Беларусь)

2018–2023

4.                  

Соглашение о сотрудничестве в области образования, науки и технологий

Международный  государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова Белорусского государственного университета

4.10.2019–4.10.2024

5.                  

Договор о научно-образовательном сотрудничестве

Полесский государственный университет (г. Пинск, Республика Беларусь)

2.04.2016–2.04.2021

6.                  

Договір про співпрацю у галузі навчання, виховання, професійної підготовки, проведення спільних наукових досліджень

Державна наукова установа «Інститут експериментальної ботаніки ім. В.Ф. Купревича НАН Білорусі»

2019–2024

7.                  

Договір про співпрацю у галузі навчання, виховання, професійної підготовки, проведення спільних наукових досліджень

Науково-дослідна установа «Поліський державний радіаційно-екологічний заповідник», Республіка Білорусь

4.10.2019–4.10.2024

8.                  

Угода про наукову співпрацю

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН»

25.04.2019–

25.04.2024

9.                  

Договір про співпрацю у сфері наукової та практичної діяльності

ПАТ Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод

4.11.2019

10.              

Угода про науково-технічне співробітництво

Інститут органічної хімії НАН України

17.01.2018–17.01.2021

11.              

Договір про науково-технічне співробітництво

ЖД «Житомирська фітосанітарна лабораторія»

23.01.2018–23.01.2023

12.              

Угода про наукову співпрацю

Національний інститут біоресурсів і природокористування

2017–2022

13.              

Договір про співробітництво у напрямі забезпечення високої якості підготовки фахівців

Управління екології та природних ресурсів Житомирської обласної адміністрації

23.01.2019–30.12.2023

14.              

Договір про науково-практичне співробітництво у сфері сприяння науково-технічному прогресу, підвищення якості підготовки фахівців

Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», Паламарчук Р.П.

8.01.2020–8.01.2021

 

Секція роботодавців

зі спеціальності 101 «Екологія»

ПІБ

Назва установи, посада

1

Ігнатюк Анатолій Іванович

Державна установа «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», директор лабораторії

2

Лінкевич Павло Павлович

Поліський природний заповідник,

т.в.о. директора, головний лісничий

3

Паламарчук Роман Павлович

Житомирська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України», директор

4

Семененко Микола Миколайович

Житомирська обласна державна адміністрація, т. в. о. начальника управління екології та природних ресурсів

5

Березюк Ірина Миколаївна

Державна екологічна інспекція Поліського округу, начальник відділу інструментально-лабораторного контролю