Посада

Старший викладач кафедри 

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 2008 р.

Педагогічний стаж – 6 років

Професійний стаж – 12 років

Scopus Author ID: -, h-index  

ORCID ID: 0000-0001-9356-4531

Google Scholar: Google Академія, h-index = 4

 

Базова освіта:

Диплом про закінчення Київського політехнічного інституту, за спеціальністю  «Автоматика і телемеханіка» від  1987р., диплом ПВ № 745270.

Кандидатська дисертація: Тема: «Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів на соціально-економічне становище в Україні». Національна академія статистики, обліку та аудиту, Спеціальність: Статистика, кандидат економічних наук. Диплом: Серія: ДК № 015325). Київ, 2013р.

Навчальні курси: курортологія, стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності, діловий туризм.

Активності та досягнення:

Провідний фахівець Навчально-наукового центру Організації освітнього процесу.

Нагороди та відзнаки:

 • Грамота Житомирської облдержадміністрації (2017 р.)
 • Подяка за підготовку студента-учасника Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (2020).
Тема дисертації та рік захисту

У березні 2013 захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.10-статистика на тему: «Статистичне оцінювання впливу екологічних факторів на соціально-економічне становище в Україні» в НАСОА м. Київ.

Сфера наукових інтересів

статистика, стандартизація, сертифікація, курортологія

Основні наукові та методичні праці:

автор 5 підручників, понад 80 наукових праць

Підручники:

 • Екологічне нормування: підручник / В. В. Тарасова, Є. М. Данкевич, І. М. Ковалевська, В. Є. Данкевич / Заг. ред. В. В. Тарасової. - Житомир, ЖНАЕУ, 2017. - 346 с.
 • Стандартизація, сертифікація та ліцензування в туристичній діяльності : підручник / В. В. Тарасова, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська, І. В. Мартинчук. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 372 с.
 • Основи організації наукових досліджень в туризмознавстві : підручник / Тарасова В.В., Ковалевська І.М. та ін. Житомир : вид-во ЖНАЕУ, 2018. 454 с.
 • Економічний аналіз туристичних підприємств : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 371 с.
 • Курортологія : підручник / В. В. Тарасова, О. В. Скидан, І. К. Нестерчук, І. М. Ковалевська. Житомир : О. О. Євенок, 2019. 252 с.

Публікації у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України;

 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методологія системного підходу до оцінки безпеки довкілля // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. Наукове фах. вид. - 2018. - № 22. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3981.
 • Ковалевська І.М., Тарасова В.В. Методичні підходи до оцінки і нормування антропогенних ризиків екологічної безпеки довкілля / Інфраструктура ринку : електрон. Науково-практ. журн. - 2018. - № 16. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/27.pdf.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Економічний аналіз руху грошових коштів туристичних підприємств // Економіка та суспільство. Мукачево. Вип. 20. 2019. С. 745-752.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Сертифікація пляжного рекреаційного господарства за програмою «Blue Flag» // Інфраструктура ринку. Одеса. Вип. 39.2020. С. 277-283.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Унікальні природні комплекси екотуризму України // Інтелект XXI : наук. журн. / Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. Київ, 2020. Ч. 2. С. 212-217.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Сучасний стан екологічного туризму Житомирщини // Бізнес-Навігатор : наук.-вироб. журн. / Міжнар. ун-ту бізнеса і права. Херсон, 2020. Вип. 2 (58). С. 64-69.

 

Основні науково-методичні публікації:

 • Ковалевська І.М., Тарасова В.В. Методичні підходи до оцінки і нормування антропогенних ризиків екологічної безпеки довкілля / Інфраструктура ринку : електрон. Науково-практ. журн. - 2018. - № 16. - Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/16_2018_ukr/27.pdf.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Методологія системного підходу до оцінки безпеки довкілля // Глобальні та національні проблеми економіки : електрон. Наукове фах. вид. - 2018. - № 22. - Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-22-2018/30-vipusk-22-kviten-2018-r/3981.
 • Ковалевська І. М. Впровадження екологічної стандартизації на підприємствах України / І. М. Ковалевська // Наукові читання–2018. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. 18-22 (0,27).
 • Ковалевська І. М. Системний підхід до комплексної оцінки якості природних вод / І. М. Ковалевська, В. В. Тарасова // Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Водні екосистеми та збереження їх біорізноманіття» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 80-85. (0,11).
 • Тарасова В.В. Методи відображення туристичної інформації / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 82-89. (0,11).
 • Тарасова В.В. Методи оцінки сезонності в туризмі / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Матеріали  ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції « Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети» – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – С. 89-97. (0,15).
 • Тарасова В.В. Аналіз та прогнозування розвитку турпотоків в Україні / В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська // Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018.
 • Тарасова В.В. Розвиток сільської кооперації на сільських територіях Житомирщини / В. В. Тарасова, І.К.Нестерчук, І. М. Ковалевська // збірник тез IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки», 6-7 грудня 2018 року (м. Дніпро), 2018. С.24-27.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Економічний аналіз руху грошових коштів туристичних підприємств // Економіка та суспільство. Мукачево. Вип. 20. 2019. С. 745-752.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Рекреаційно-оздоровчі взаємодії людини з деревами // Наукові читання–2019. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2019. – С. 159-162.
 • Ковалевська І. М. Нормативно-правове регулювання виробництва рибної продукції в Україні // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття - 2019» (24-25 травня 2019р.). Житомир : ЖНАЕУ, 2019. С. 103-105.
 • Ковалевська І. М. Розроблення міжнародних стандартів у сфері екологічного управління // "Наука. Молодь. Екологія-2019 " Матеріали ХV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молод. вчених, (16 трав. 2019 р.) Житомир: ЖНАЕУ, 2019. С. 130-133.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І.М. Сертифікація пляжного рекреаційного господарства за програмою «Blue Flag» // Інфраструктура ринку. Одеса. Вип. 39.2020. С. 277-283.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Унікальні природні комплекси екотуризму України // Інтелект XXI : наук. журн. / Нац. ун-т харч. технол., Ін-т проблем конкуренції. Київ, 2020. Ч. 2. С. 212-217.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Сучасний стан екологічного туризму Житомирщини // Бізнес-Навігатор : наук.-вироб. журн. / Міжнар. ун-ту бізнеса і права. Херсон, 2020. Вип. 2 (58). С. 64-69.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Екологізація в туризмі за сертифікаційною програмою «BLUE FLAG // The 6th International scientific and practical conference “Dynamics of the development of world science” (February 19-21, 2020) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2020. Р. 658-665.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Аналіз природних комплексів екотуризму України // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку і права в сучасних умовах: збірник тез доповідей міжнар. науково-практ. конф. (Полтава, 16 квітня 2020 р.): Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч. 2. 67 с. С. 35-38.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Об'єкти екологічного туризму Житомирщини // "Екологія. Наука. Практика-2020 " Матеріали ХVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (21 трав. 2020 р.) Житомир: ЖНАЕУ, 2020. С. 134-138.
 • Тарасова В.В., Ковалевська І. М. Аналіз стану екологічного туризму Житомирщини // Наукові читання–2020. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2020. – С. 62-64.

Підвищення кваліфікації

 • Курси підвищення кваліфікації: НУБіП, інститут післядипломної освіти «Іноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 2017 рік диплом СС 00493706/004808-17
 • Навчальний курс «ArcGIS базовий», Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 2020 рік. (Сертифікат «ArcGIS базовий»)

Закордонні стажування:

Міжнародне стажування «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та  його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління», Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській, м. Суха-Бескидська, Польща (180 ECTS) 2020 рік..

 

Контакти:

Тел.: +380930589346

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Персональна сторінка: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011087163564

Робоче місце: каб 104, корпус 4, каб. 1, корпус 1