Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • Економічний факультет Житомирськиго сільськогосподарського інституту, 1987р.
Тема дисертації та рік захисту

В 1998 році захистила дисертацію на тему «Матеріальне стимулювання працівників сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях» на засіданні спеціалізованої вченої ради Інституту аграрної економіки УААН зі спеціальності «Демографія,економіка праці, соціальна економіка та політика)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Управління розвитком аграрної біоенергетики, управління лояльністю персоналу, маркетинг персоналу

Загальна кількість публікацій

Автор 47 публікацій, в т.ч. 2 колективні монографії, 20 публікацій у фахових виданнях, 7 – у міжнародних.

Основні наукові та методичні праці: