Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2002 році закінчила Державний агроекологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю Менеджмент організацій.

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію на тему «Формування маркетингової стратегії молокопереробних підприємств» захистила у 2008 р. в Державному вищому навчальному закладі «Державний агроекологічний університет»за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Управління проектами; адміністративна діяльність та адміністративний менеджмент.

Загальна кількість публікацій

Автор 51 публікації, з яких: 20 публікацій у наукових фахових виданнях.

Основні наукові та методичні праці: