Посада

Доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Житомирський агроекологічний університет» ОКР «Магістр» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». В цьому ж році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Забезпечення конкурентоспроможності високотоварних сільськогосподарсь-ких підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств.

Загальна кількість публікацій

Автор більше 20 публікацій, з яких: 1 монографія, 16 публікацій у фахових наукових виданнях, 7 – у міжнародних виданнях.

Основні наукові та методичні праці: