Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Коротка біографія

З 2011 по 2018 рік працювала в Центрі професійно-технічної освіти м. Житомир викладачем англійської мови. З 2015 по 2018 рік працювала в освітній організації «Крок» м. Житомир викладачем польської мови.

 

Дані про вищу освіту

У 2011 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію вчителя мови (англійської, польської) та зарубіжної літератури. У 2012 році закінчила Житомирський державний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача мови (англійської) та зарубіжної літератури.

Основні наукові та методичні праці:
  • Сіваєва О. Конвергенція стилістичних засобів: проблема визначення / Сіваєва О. // Ступенева педагогічна освіта в умовах євроінтеграційних процесів: збірник наук.-метод. праць / за заг. ред. проф. С. C. Вітвицької, доц. кафедри педагогіки Н.М. Мирончук. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 222–225.
  • Кухарчук М. П., Ковальчук М. О., Андрійчук А. А. Реалізація інтегрованих змістових ліній на уроках англійської мови в основній школі шляхом використання міжпредметних зав’язків: методичний посібник / співавтор Сіваєва О. С. Житомир, 2018. С. 67–79.
  • Сіваєва О. С. Морфологічні особливості художнього перекладу (на прикладі роману Е. Ремарка «Три Товариші») // Молодий вчений. Сер. : Філологія. №5, том 69. Херсон, 2019. С. 119–122.
  • Сіваєва О. С. Лексико-семантичні особливості заголовків статей про здоров’я у газеті «The Guardian» // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Філологія. 2019. №43, том 5. С. 134–138.