Посада

Старший викладач кафедри іноземних мов

Дані про вищу освіту

У 1982 р. закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка за спеціальністю «Англійська та німецька мови». Проходила стажування при університеті м. Сандерленд, Великобританія за програмою Британської Ради «The English language today: how to use it ant how to teach it» для викладачів англійської мови. Проходила закордонну практику при аграрному коледжі м. Ронде, Данія, 2005 р.

Сфера наукових інтересів

Методика викладання іноземної мови у вузі.

Загальна кількість публікацій
 • Лесь Т.В. Англійська для повсякденного спілкування: навч. посіб. для студентів економічних спеціальностей (під грифом МОН України) / Т.В. Лесь.– 2007. – 175 с.
 • Лесь Т. В. Використання клоуз-тестів для опрацювання студентами професійно-орієнтованих інтернет-джерел / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали конференції: Сучасна система освіти і виховання: Досвід минулого - погляд у майбутнє, 6–7 жовтня 2017 року – Київ, 2017. – С. 99–101.

 • Лесь Т. В. До питання узгодження теорії та практики в процесі навчання іноземної мови професійного вжитку / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції : Актуальні проблеми педагогічної науки, 10-11 листопада 2017 року – Миколаїв, 2017. – С. 132–135.

 • Лесь Т. В. Розвиток презентаційних умінь співробітників туристичної галузі на заняттях із іноземної мови / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Педагогічні науки : Випуск 4 (90) – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка , 2018.
 • Лесь Т. В. Застосування прислів’їв на заняттях з іноземної мови із студентами економічних спеціальностей / Т. М. Рибак, Т. В. Лесь // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції: Актуальні питання застосування на практиці досягнень сучасної педагогіки і психології – Харків: Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2018. – С.16–18.

 • Лесь Т.В. Методичні рекомендації для проведення практичних занять для студентів заочної форми навчання спец. «ТВППТ»; та варіанти контрольних робіт. (у співавторстві Маліновський Е.Ф., Ващенко С.В., Морозюк Н.В.) (2,5д.а.), 2010.
 • Лесь Т.В., Маліновський Е.Ф., Литньова Л.М., Ващенко С.В. Методична розробка для студентів аграрних спеціальностей «Практика студентів в Англії», 2 др. арк.., 2011.
 • Лесь Т.В Навчальний посібник «Геодезія та землеустрій» (англійська мова) для студентів спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій».( у співавторстві Маліновський Е.Ф., Литньова Л.М., Ващенко С.В.,Несік Л.І) 2012.
 • Лесь Т.В Навчальний посібник для спеціальності «Геодезія, картографія та землеустрій» (2 частина) ( у співавторстві. ЛитньоваЛ.M., Ващенко С.В.,Несік Л.І.), 6 д.а, 2013р.
 • Лесь Т.В. Методична розробка з англійської мови для студентів спеціальності «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / С.В. Ващенко, Т.В. Лесь, М.М. Сайко. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015 – 51 с.
 • Т. В. Лесь, С. В. Ващенко, М. М. Сайко. Посібник «Modern Electric and Technical Systems» Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 103 с. (друк. арк. 6,4).
 • Лесь Т.В. Рольова організація процесу навчання англійської мови для студентів спеціальності «Туризм» / Т.М. Рибак, Т.В. Лесь // Матеріали конференції: Педагогіка. Традиції та інновації, 17-18 лютого 2017 року – Запоріжжя, 2017. – С. 67-69.