Посада

Викладач кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

кандидат педагогічних наук

Дані про вищу освіту

В 2004 році закінчила Житомирський державний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова і література (німецька, англійська)». 2008-2011 рр. – аспірантка кафедри педагогіки ЖДУ ім. Івана Франка.

Тема дисертації та рік захисту

У 2012 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради ЖДУ ім. Івана Франка захистила кандидатську дисертацію на тему «Педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій» за спеціальністю «Теорія та методика професійної освіти» і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук

Сфера наукових інтересів

Методика викладання англійської та німецької мови, теорія та методика професійної освіти у ВНЗ

Загальна кількість публікацій

1 навчально-методичний посібник

 • Кубрак С.В. Використання інформаційних технологій у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю // Навчально-методичний посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 96с, іл.
 • Кубрак С.В. Методична розробка «Англійська мова» для студентів інженерно-технічного факультету – Житомир, 2014. – 3 др. арк.
 • >Кубрак С.В. Методичні вказівки для виконання самостійних та проведення контрольних робіт з дисципліни «Іноземна мова професійного спрямування (Англійська мова)» для студентів І-ІІ курсів напряму підготовки 6.080101 «Геодезія, картографія та землеустрій» / Кубрак С.В., Маліновський Е.Ф. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015.
Основні наукові та методичні праці:
 1. Кубрак С. В. Сучасні наукові підходи до професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю – Актуальні проблеми філології та методики викладання іноземних мов у сучасному мультилінгвальному просторі : / С. В. Кубрак / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 листопада 2018 р), гол. ред. Т. І. Ямчинська. Вінниця, 2018. С. 88–91.
 2. Кубрак С. В., Білошицька З. А. Взаємозв’язок людини і природи в оповіданнях Олексія Опанасюка / С. В. Кубрак, З. А. Білошицька //: Вісник ЖДУ ім. І. Франка. Науковий журнал. Філологічні науки. Житомир, 2018. №1. (87). С 97–102.
 3. Кубрак С. В. Сучасні наукові підходи до професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб. наук. праць. – Випуск 56 / Редкол.: В.І. Шахов (голова) та ін. Вінниця : «Твори», 2018. С. 139–148.
 4. Кубрак С. В., Разумна К. А. Міжкультурна комунікація у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов – International scientific and practical conference «Philology in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21–22, 2018. Baia Mare : Izdevnieciba «Baltija Publishing», P. 224–227.
 5. Кубрак С. В. Навчання іноземній мові з використанням засобів інформаційних технологій. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку. Матеріали міжнародної наукової конференції. 29–30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина I / Наук. ред. О.Ю. Висоцький.  Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 9–11.
 6. Бугайчук В. В., Кубрак С. В. Academic integrity as a principle of conscious society development – Академічна доброчесність: виклики сучасності / Збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 11.03 – 23.03.2019). Варшава, 2019. 175 с.
 7. Вітвицька С. С., Бойчук І. Д., Герасимчук О. Л., Кубрак С. В. Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами інформаційних технологій. Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Монографія / За ред. С. С. Вітвицької, доктора педагогічних наук, професора. Житомир : Вид. О. Є. Євенок, 2019. С. 83–100.
 8. Vita Bugaichuk, Inna Grabczuk, Snizhana Kubrak, Siti Rahmah Awang. Management of a production potential of agricultural enterprises: problems of theory and methodology. Vitalii Nitsenko, Tatyana Mostenska, Abbas Mardani (scientific editors). Management of agrarian production structures in the conditions of globalization processes. A monograph. Odessa – Kyiv – Skudai-Johor – Olsztyn: Bookmarked Publishing & Editing, 2019. Bibliogr. – Iliustr. Рр. 41–52.
 9. Кубрак С. В. Іноземна мова та засоби масової комунікації з використанням мережі INTERNET. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Випуск 43. Серія : Філологія, 2019. С. 143–146.
 10. Кубрак С. В. Неперервна освіта, як передумова сталого розвитку фахівця. Education for acieving sustainable development. Monograph 35, Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. C. 170–
 11. Nataliia Kolesnyk, Snizhana Kubrak, Tetiana Yavorska, Svitlana Vitvytska Information and media literacy and “cloud” technologies in training of higher education applicants: the sustainable development paradigm. Universal Journal of Educational Research 8.6 (2020) 2668–2677. doi: 10.13189/ujer.2020.080651.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.