Посада

Професор кафедри іноземних мов

Науковий ступінь

доктор педагогічних наук

Дані про вищу освіту

Закінчила філологічний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім. І. Франка за спеціальністю «Російська мова і література» (1987 р.), і в 1992 році за спеціальністю «Українська мова і література».

Тема дисертації та рік захисту

Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова). на тему "Формування мовнокомунікативної професійної компетентності студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів" захистила 2011 року в спеціалізованій вченій раді Д 26. 053. 07 у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.

Сфера наукових інтересів

 Науковий напрям досліджень – теорія та методика навчання української мови у вищій школі; практична стилістика української мови; риторика і культура мовлення студентів нефілологічних спеціальностей університетів. Сфера наукових інтересів – розробка стратегії мовної освіти в Україні; удосконалення змісту, форм, методів навчання у ЗВО, формування мовнокомунікативної професійної компетентності здобувачів вищої освіти. 

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Климова К. Я. Віч-на-віч з мовою: Метод. посібник до курсу “Основи культури і техніки мовлення” для студентів педагогічних освітніх закладів зі спеціальності 7.010102 “Початкове навчання”. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2001. 110 с.
 2. Климова К. Я. Виразне читання: Метод. посібник до спецсемінару з виразного читання для студентів педагогічних освітніх закладів зі спеціальності 7.010102 “Початкове навчання”. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ, 2002. 48с.
 3. Климова К. Я., Романюк П.Ф. Практична стилістика сучасної української мови: Навчальний посібник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації та викладачів-словесників закладів освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ, 2005. 144с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 4. Климова К. Я. Основи культури і техніки мовлення: Навч. посібник. 2-е вид., випр. і доп. К.: Ліра, 2007. 240 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів).
 5. Климова К. Я. Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної професійної компетенції: Навчально-методичний посібник для студентів нефілологічних факультетів ВНЗ та працівників закладів освіти. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. 99 с.
 6. Климова К. Я. Методика робот з діалектизмами // Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.С.Вашуленка. К.: Літера ЛТД, 2010. С. 173–189. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 7. Климова К. Я. Теорія і практика формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних університетів : монографія / К. Я. Климова. Житомир : ПП Рута, 2010. 560 с.
 8. Климова К. Я. Методика роботи з діалектизмами // Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.С.Вашуленка. К. : Літера ЛТД, 2011. С. 178 – 193. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України).
 9. Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням) : Навч. посіб. для самостійної роботи студентів нефілологічних спеціальностей університетів очної та дистанційної форм освіти / К. Я. Климова, І. В. Голубовська, Н. Д. Охріменко, О.А. Левківська; За ред. К.Я. Климової. Житомир: ПП «Рута», 2011. 115 с.
 10. Климова К. Я. Українська мова. Тестові завдання для контролю і самоконтролю рівня мовнокомунікативної компетентності : Навчальний посібник для учнів основної школи та вчителів-словесників. К. : ТОВ «Праймдрук», 2012. 100 с.
 11. Климова К. Я. Риторичний канон у педагогічному дискурсі // Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія / [О. А. Кучерук, Н. Б. Голуб та ін.: за ред. О. А. Кучерук. К.: КНТ, 2016. 258 с. С. 87–105.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.