Посада

Доцент кафедри туризму

Науковий ступінь

кандидат історичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Працює в Поліському національному університеті з 2019 р.

Педагогічний стаж – 12 років

Професійний стаж – 12 років

 

ORCID ID: 0000-0003-3534-7541

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=5nvr-DQAAAAJ&hl=uk, h-index = 1

 

 

Базова освіта: Диплом з відзнакою про закінчення Житомирського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Історія» та кваліфікацією вчителя історії та правознавства від 30.06.2007 р. ТМ №32862656

 

Навчальні курси: туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, організація екскурсійної діяльності, географічні інформаційні системи та технології в туризмі, соціально-культурний туристичний сервіс, організація послуг харчування в туризмі, туризм міських агломерацій.

 

Активності та досягнення:

 • член Асоціації індустрії гостинності України
 • завідувач Лабораторії туристичної топографії, картографії і знакування при кафедрі туризму
 • керівник студентського наукового гуртка кафедри туризму «Планета туризму»

Підвищення кваліфікації

 • 2020 р. Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській (м. Суха-Бескидська, Польща). Онлайн-стажування за темою «Інноваційні освітні технології: європейський досвід та його нормативно-правове впровадження у підготовку фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління». (Свідоцтво Nr 12/NS/2020)
 • 2020 р. Національний університет біоресурсів і природо-користування України. Підвищення кваліфікації за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності». (Свідоцтво СС 00493706/011343-20)
 • 2020 р. Перший регіональний центр тестування іноземних мов, м. Житомир. (Сертифікат B2 з англійської мови від 26.08.2020. Test ID: 0426082020)
 • 2020 р. Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир. Навчальний курс «ArcGIS базовий». (Сертифікат «ArcGIS базовий»)

Закордонні стажування:

 • Вища школа туризму і екології в Сухій Бескидській (м. Суха-Бескидська, Польща; 03-29.08.2020 р.). – стажування по вдосконаленню володіння інноваційними освітніми технологіями у питаннях підготовки фахівців з економіки, туризму, готельно-ресторанної справи та державного управління.
Тема дисертації та рік захисту

Кандидатська дисертація: «Волинська казенна палата наприкінці XVIII – у 60-х рр. ХІХ ст.: структура, повноваження та соціальні наслідки діяльності» (спеціальність: 07.00.01 – історія України; науковий керівник – кандидат історичних наук Кордон М. В.) (Кам’янець-Подільський, 2018).

Сфера наукових інтересів

організація екскурсійної діяльності, геоінформаційні системи в туризмі, туристичне країнознавство, інновації в туризмі, проблеми збереження історико-культурних туристичних ресурсів, правове регулювання туризму в Україні, історія Волині у ХІХ ст.

Загальна кількість публікацій

автор 17 наукових публікацій, з них у фахових виданнях – 7.

Основні наукові та методичні праці:

Навчальні посібники:

 • Нестерчук І. К., Шевчук Б. Л. Культурний, етнічний та гастрономічний туризм : навчальний посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 119 с.
 • Рекреаційні комплекси світу : навчальний посібник  / Нестерчук І.К. та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 150 с.
 • Рекреаційні ресурси України : навчальний посібник / Чернишова Т. М. та ін. Житомир: ЖНАЕУ, 2019. 130 с.
 • Технологія ресторанної справи : навчальний посібник / Нестерчук І. К. та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 170 с.
 • Технологія готельної справи : навчальний посібник / Нестерчук І. К. та ін. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 224 с.

Основні наукові статті у виданнях, що індексуються наукометричною базою SCOPUS:

 • Nesterchuk, I., Osipchuk, A., Chernyshova, T., Shevchuk, B., & Bondarenko, E. (2020). Еthnic loading of food as a sustainable culture component in the form of physical-geographical, soil and ethnographic zoning of the right-bank Polissia. GeoJournal of Tourism and Geosites, 30(2 supplement), 9–20. https://doi.org/10.30892/gtg.302spl01-4xx.

Основні науково-методичні публікації:

 • Рудницька О. П., Магась-Демидас Ю. І., Шевчук Б. Л. Основи правознавства: програма курсу та методичні рекомендації для підготовки до практичних занять для студентів усіх факультетів. Житомир : вид. ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 75 с.

Керівництво студентськими науковими роботами:

 • Ващук А. Аналіз заходів спрямованих на розвиток туризму в Чорнобильській зоні відчуження в умовах пандемії COVID-19 (2020 р., ХІІ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія», учасниця конференції)
 • Філоненко О. Перспективи розвитку подієвого туризму в Україні на прикладі фестивалю «Atlas Weekend» (2020 р., ХІІ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія», учасниця конференції)
 • Ляхович І. Історико-культурна спадщина Житомирщини як передумова розвитку туризму (2019 р., ХІ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія», учасник конференції)
 • Іщик М. Проблема збереження історико-культурних рекреаційних ресурсів Житомирщини на прикладі маєтку Ганських у Верхівні (2019 р., ХІ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія», учасниця конференції)
 • Ігнатюк О. Історія створення та діяльність Музею космонавтики імені Сергія Павловича Корольова (2019 р., ХІ студентська міжвузівська науково-практична конференція «Формування особистості студента: держава, суспільство, професія», учасниця конференції)

Участь у виконанні науково-дослідних робіт:

 • «Конструктивно-географічні та організаційно-економічні засади розвитку інноваційних видів туризму на території Правобережного Полісся» (тема з держбюджетним фінансуванням, державний реєстраційний номер 0117U007357) – відповідальний виконавець.
 • «Гастрономічний туризм: теоретично-методологічний конструкт та перспективи імплементації гастрономічних досліджень у сфері туризму рекреації» (тема з держбюджетним фінансуванням, державний реєстраційний номер 0119U103398) – виконавець.
 • «Організаційно-економічні засади розвитку екологічного туризму» (тема з держбюджетним фінансуванням, державний реєстраційний номер 0119U103399) – виконавець.

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Робоче місце: каб. 1, , корпус 1