Посада

Доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління

Науковий ступінь

Кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Коротка біографія

Протягом 2001–2002 рр. працювала на посаді економіста в Комерційному банку «Західінкомбанк». 

З 2003 по 2005 рр. працювала на посаді провідного економіста АППБ «Аваль». З 2005 р. і донині працює на кафедрі економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління.

Дані про вищу освіту

У 2001 році закінчила з відзнакою Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) зі спеціальності «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств» та здобула кваліфікацію менеджера зовнішньоекономічної діяльності.

Тема дисертації та рік захисту

у 2001 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК» на тему «Формування ринку зерна в трансформаційний період».

Сфера наукових інтересів

Публічно-приватне партнерство, інноватика та інтелектуальна економіка, територіальний бренд-менеджмент, ринок зерна.

Загальна кількість публікацій

Співавтор навчальних посібників і підручників, колективних монографій, понад 100 науково-методичних праць, авторських свідоцтв та патентів.

  1. Захаріна О. В. Ринок: суть, функції, структура. Напрями формування ринкової інфраструктури. Економічна теорія : навч. посіб. / за заг. ред. В. П. Якобчук. Житомир : В. Б. Котвицький, 2015. С. 110–132.
  2. Захаріна О. В. Держава та її управлінські функції. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 139–171.
  3. Захаріна О. В. Публічно-приватне партнерство. Публічне управління та адміністрування : навч. посіб. / за заг. ред. О. В. Скидана. Житомир : ЖНАЕУ, 2017. С. 525–547.
  4. Захаріна О. В. Держава та її економічні функції. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020. С. 243–268.
  5. Захаріна О. В. Кредитна система та монетарна політика. Економічна теорія : підручник / за заг. ред. В. П. Якобчук. Київ : Вид-во Ліра-К, 2020. С. 312–340.
  6. Захаріна О. В. Державно-приватно партнерство як засіб досягнення сталого розвитку сільських території. Сталий розвиток сільських територій: монографія / за ред. проф. Т. Зінчук, проф. Ю. Раманаускаса. Клайпеда: вид-во Клайпедського університету; Київ: «Центр учбової літератури», 2019. 421 с. С. 37–46 (Index NBDB).
  7. Войтенко А. Б., Захаріна О. В. Управління ризиками в державно-приватному партнерстві. Стратегія інклюзивного сільського розвитку на базі громад: проекти, реалії та європейські перспективи для України: монографія / за ред. проф. Т. О. Зінчук. Київ: «Центр учбової літератури», 2019. С. 25–34.
  8. Oksana Zakharina, Volodymyr Korzhenko, Nataliia V. Kovalenko, Maryna Shashyna, Antonina Tomashevska, Iryna V. Mosiichuk. Analysis of the development of public-private partnership under the conditions of implementation of economic projects. Revista San Gregorio. 2020. No. 42. SPECIAL EDITION (56-170). Р. 156–169. (Web of Science).
  9. Oksana V. Zakharina, Volodymyr V. Korzhenko, Nataliia V. Kovalenko, Maryna V. Shashyna, Antonina V. Tomashevska, Iryna V. Mosiichuk. Effective Public-Private Partnership Models and their Application in Public Policy Implementation International. Journal of Economics and Business Administration. 2020. Volume VIII, special Issue 1, pp. 239–247 (Greece: Index RePEc, SSRN, JEL, Citefactor).
  10. Золотницька Ю. В., Опалов О. А., Захаріна О. В. Державне управління сталим розвитком сільських територій України: євроінтеграційний аспект. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 6. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1696 (Index Copernicus, Google Scholar).