Логотип кафедри грунтознавства
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ "БАКАЛАВР" 
 
Перелік дисциплін ОС "Бакалавр" (ОП «Агрономія»):
Обов’язкові компоненти:
 
Вибіркові компоненти:
 
Робочі програми навчальних практик:
  
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт:
 
ОПП «АГРОНОМІЯ» ОР "БАКАЛАВР" минулих років:
СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ "МАГІСТР"
 
Перелік дисциплін ОС "Магістр" (ОП «Агрономія»):
Обов’язкові компоненти:
 1. Геоінформаційні технології (робоча програма, силабус
 2. Методологія і організація наукових досліджень  (робоча програма, силабус
 3. Фахова іноземна мова (рівень В2) (робоча програма, силабус
 4. Міжнародний агробізнес (робоча програма, силабус
 5. Агроекологія (робоча програмасилабус
 6. Біодинамічне та адаптивне землеробство (робоча програма, силабус
 7. Інноваційні технології в рослинництві (робоча програма, силабус
 8. Сучасні підходи до управління живленням рослин   (робоча програма, силабус
 9. Сучасні системи агротехнологій (робоча програма, силабус
 10. Сертифікація та контроль якості продукції рослинництва  (робоча програма, силабус
 11. Інтегрований захист рослин  (робоча програма, силабус
Вибіркові компоненти:
 1. Адаптивні технології виробництва кормів (силабус)
 2. Біопродукти та екопродукти в умовах сучасного землеробства (силабус)
 3. Енергоощадні технології в галузі зберігання та переробки (силабус)
 4. Інтегрований захист рослин (силабус)
 5. Клімат і кліматичні ресурси України (силабус)
 6. Маркування та сертифікація в органічному виробництві (силабус)
 7. Методи і організація досліджень зі зберігання та переробки продукції рослинництва (силабус)
 8. Новітні методи захисту рослин (силабус)
 9. Органічне землеробство та сертифікація продукції (силабус)
 10. Органічне кормовиробництво (силабус)
 11. Органічне плодоовочівництво (силабус)
 12. Переробка та зберігання органічної продукції рослинництва (силабус)
 13. Світові продовольчі фіторесурси (силабус)
 14. Сучасні технології відтворення родючості ґрунтів (силабус)
 15. Технології вирощування лікарських рослин (силабус)
 16. Технологія зберігання та переробки лікарської сировини (силабус)
 17. Технологія насіннєвого матеріалу (силабус)
 18. Товарознавство продукції рослинництва (силабус)
 19. Точне землеробство (силабус)
 
 
Результати анкетування