ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), завідувача  кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) або скористатися формою зворотного зв’язку :

https://forms.gle/9uxnCvpGwfifmxLDA

Проєкт ОПП "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОПП_071_бакалавр_2020 

 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП_071_бакалавр_2017

ОПП_071_бакалавр_2018

ОПП_071_бакалавр_2019

ОПП_071_бакалавр_2020

Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Силабуси освітніх компонентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси освітніх компонентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабус_фінансовий аналіз

Силабус_Фахова іноземна мова (рівень В2)

Силабус_Переддипломна практика

Силабус_Оціночно-аналітична діяльність

Силабус_Організація бухгалтерського обліку

Силабус_Міждисциплінарна курсова робота з організації обліку, аудиту та оподаткування

Силабус_Курсова робота_Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Силабус_Глобальна економіка та інноваційний розвиток

Силабус _Стратегічний управлінський облік

Силабус _Підготовка і захист кваліфікаційної роботи

Силабус _Практика податкового обліку і адміністрування податків

Силабус _Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Силабус _Практика аудиту господарської діяльності

Силабус _Основи наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту

Силабус _Облік і аудит у митній справі

Силабус _Контролінг в управлінні бізнесом

Силабус _Консультаційно-дорадча діяльність за спеціальністю

Силабус _Внутрішній аудит

Силабус _Інтегрована звітність

Експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін

Експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Передплата періодичних видань на 2021 рік