ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЄКТУ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пропозиції та зауваження щодо змістовного наповнення освітньо-професійної програми просимо надсилати: на електронну адресу кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!), завідувача  кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) або скористатися формою зворотного зв’язку :

https://forms.gle/9uxnCvpGwfifmxLDA

Проєкт ОПП "Облік і оподаткування" першого (бакалаврського) рівня вищої освітиОПП_071_бакалавр_2020 

 

СТАНДАРТИ ВИЩОЇ ОСВІТИ за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для другого (магістерського) рівня вищої освіти

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

ОСВІТНІ ПРОГРАМИ за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма "Облік і оподаткування" другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОПП_071_бакалавр_2017

ОПП_071_бакалавр_2018

ОПП_071_бакалавр_2019

ОПП_071_бакалавр_2020

Політика навчального процесу, оцінювання результатів навчання та дотримання академічної доброчесності при підготовці фахівців спеціальності 071 «Облік і оподаткування на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Силабуси освітніх компонентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Силабуси освітніх компонентів другого (магістерського) рівня вищої освіти

Силабус_фінансовий аналіз

Силабус_Фахова іноземна мова (рівень В2)

Силабус_Переддипломна практика

Силабус_Оціночно-аналітична діяльність

Силабус_Організація бухгалтерського обліку

Силабус_Міждисциплінарна курсова робота з організації обліку, аудиту та оподаткування

Силабус_Курсова робота_Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Силабус_Глобальна економіка та інноваційний розвиток

Силабус _Стратегічний управлінський облік

Силабус _Підготовка і захист кваліфікаційної роботи

Силабус _Практика податкового обліку і адміністрування податків

Силабус _Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством

Силабус _Практика аудиту господарської діяльності

Силабус _Основи наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту

Силабус _Облік і аудит у митній справі

Силабус _Контролінг в управлінні бізнесом

Силабус _Консультаційно-дорадча діяльність за спеціальністю

Силабус _Внутрішній аудит

Силабус _Інтегрована звітність

Експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін

Експлікації навчальних програм вибіркових дисциплін першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

Передплата періодичних видань на 2021 рік