Посада

доцент кафедри економічної теорії, інтелектуальної власності та публічного управління,

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчила Інститут підприємництва та сучасних технологій за спеціальністю «Фінанси»

Тема дисертації та рік захисту

Кандидатську дисертацію зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (економіка сільського господарства і АПК) на тему «Формування і використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств» захистила у 2007 році в Державному агроекологічному університеті і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Дослідження процесу формування та використання трудових ресурсів сільськогосподарських підприємств, розвиток туризму, інтелектуалізація туристичної діяльності, удосконалення туроперейтингу в Україні.

ORCID ID - 0000-0001-5650-5575

Профіль у Google Scholar - https://scholar.google.com.ua/citations?user=zbAgh8IAAAAJ&hl=uk

Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці: