Житомирський Національний Агроекологічний Університет

оголошує прийом до аспірантури на 2018-2019 навчальний рік за державним замовленням та за контрактом з відривом від виробництва та без відриву від виробництва з таких спеціальностей:

 

051 - Економіка

073-Менеджмент

076-Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

101- Екологія

133- Галузеве машинобудування

201- Агрономія

204 - Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

211- Ветеринарна медицина

 

Вступники подають до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

1) заяву вступника на ім’я ректора, погоджена передбачуваним науковим керівником(у заяві вступник вказує спеціальність, форму навчання, іноземну мову, з якої складатиме вступний іспит тощо);

2) особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою;

3) автобіографію;

4) копію диплому про закінчення вищого навчального закладу та додатку до нього із зазначенням одержаної кваліфікації магістра (спеціаліста);

5) список опублікованих наукових праць, винаходів. Вступники, які не мають опублікованих праць, винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності;

6) копію трудової книжки;

7) копію паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (два прим.);

8) три фотокартки 3х4;

9) військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

10) папку паперову на зав`язках, 2 конверти, ручку, 15 аркушів паперу формату А4;

Оригінали паспорту та диплому про вищу освіту вступники пред’являють особисто.

Вступні іспити:

  • зі спеціальності (в обсязі стандарту вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
  • іноземна мова (за вибором вченої ради вищого навчального закладу в обсязі, який відповідає рівню В 2);
  • презентація дослідницьких пропозицій чи досягнень (оформленої у вигляді реферату).

 

Прийом до аспірантури проводиться за конкурсом щорічно в терміни, встановлені Житомирським національним агроекологічним університетом:

  • подання заяв та інших документів для допуску до вступних іспитів починається з 02 липня по 24 липня 2018 року;
  • вступні іспити до аспірантури проводяться з 03 вересня по 12 вересня 2018 року;
  • конкурсне зарахування – вересень поточного року.

Документи подавати до відділу аспірантури та докторантури ЖНАЕУ

(Адреса: 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, корпус 4, кабінет 208).

Або на офіційному сайті університету: http://www.znau.edu.ua/

Додатково - посилання


Онлайн-опитування “Реформування освіти зсередини: точка зору представників освітянського середовища”

Анкета для учителів, адміністрації закладів середньої освіти

Анкета для науково-педагогічних працівників, адміністрації закладів вищої освіти

Детальніше...


Анкети моніторингового дослідження студентів

opityv 1

Освітній портал ЖНАЕУ


Наукові конференції

  • Найближчі конференції відсутні
  • Корисні посилання