Житомирський національний агроекологічний університет

оголошує додатковий набір

на заочну форму навчання за ОКР «Спеціаліст», «Магістр» з 29 лютого по 5 березня 2016 р. та

на скорочений термін навчання на базі ОКР «Молодший спеціаліст» – з 1 по 7 березня 2016 р. за всіма напрямами підготовки та спеціальностями.

 

Можливий вступ на неспоріднені спеціальності.


Контактні телефони приймальної комісії:
(0412) 37–46–84;
+38 (097) 753-49-43;
+38 (063) 108-78-60.


 

Спеціальність

Спеціалізація

Економіка

1. Економіка підприємства

2. Аграрна економіка та сталий сільський розвиток

3. Інтелектуальна економіка

Облік і оподаткування

1. Облік, аудит  і контроль в підприємництві

2. Облік, аудит  і контроль в державному управлінні

3. Оподаткування, податковий облік, аудит і контроль

Фінанси, банківська справа та страхування

1. Фінанси і кредит

2. Фінанси та банківська справа

3. Фінанси та страхування

Менеджмент

1. Менеджмент організацій і адміністрування

2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

3. Управління інноваційною діяльністю

Публічне управління та адміністрування

1. Публічне управління

2. Адміністративний менеджмент

3. Бізнес-адміністрування

Маркетинг

1. Управління маркетинговими комунікаціями

2. Логістика

3. Екологічний маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

1. Підприємництво та бізнес

2. Торгівельна діяльність

3. Біржова діяльність

Право

1. Природоресурсне та природоохоронне право

2. Адміністративне право і процес

3. Фінансове право

Екологія

1. Екологія та охорона навколишнього середовища

2. Екологічна безпека

3. Прикладна екологія та збалансоване природокористування

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

1. Енергозабезпечення та енергозбереження

2. Електромеханіка

3. Електричні мережі і системи

4. Інженерія відновлювальної енергетики

Геодезія та землеустрій

1. Геодезія та землеустрій

Агрономія

1. Рослинництво

2. Експертна оцінка ґрунтів

3. Виробництво та переробка органічної продукції рослинництва

4. Селекція та насінництво

5. Землеробство

Захист і карантин рослин

1. Захист рослин у виробництві органічної продукції

2. Інтегрований захист і карантин рослин

3. Фітосанітарний моніторинг і прогноз

Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Бджільництво

2. Кінологія

3. Племінна справа

4. Технології виробництва та переробки продукції тваринництва

Лісове господарство

1. Лісове господарство

2. Садово-паркове господарство

3. Мисливське господарство

Агроінженерія

1. Інженерія в рослинництві

2. Інженерія в тваринництві

2. Інженерія в переробній промисловості

3. Інженерія в технічному сервісі

Ветеринарна медицина

1. Хвороби дрібних тварин

2. Хвороби продуктивних тварин

3. Лабораторна діагностика хвороб тварин


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання