Між кафедрою суспільних наук Житомирського національного агроекологічного університету та Інститутом історії України НАНУ 1 вересня 2016 року було укладено Договір про співпрацю та обмін науковою інформацією, який передбачає взаємодію науковців обох установ за наступними напрямами:

  • на постійній основі здійснювати обмін науковою та науково-дослідною інформацією;
  • регулярно проводити обговорення та спільну дослідницьку діяльність у межах наукових проектів і завдань, що виконуються колективами кафедри суспільних наук й Інститутом історії України НАНУ та представляють обопільну зацікавленість;
  • налагодити співпрацю між редколегіями фахових журналів, що видаються Інститутом історії України НАНУ та кафедрою суспільних наук ЖНАЕУ;
  • створити Організаційний комітет із проведення щорічної тематичної науково-теоретичної конференції (круглого столу) із залученням провідних фахівців Інституту історії України НАНУ та кафедри суспільних наук ЖНАЕУ.

Договір укладено в межах реалізації відкритої кафедрою суспільних наук ЖНАЕУ у серпні 2016 р. теми науково-дослідної роботи «Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи» (Державний реєстраційний номер 0116 U 006609). Термін дії Договору – 5 років.

Угоду підписано  заступником директора Інституту історії України НАНУ д.і.н., членом-кореспондентом НАНУ О. П. Реєнтом та зав. кафедри суспільних наук ЖНАЕУ д.і.н., доц. І. А. Мельничуком.

 Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання