Протягом 16–18 травня студенти Житомирського національного агроекологічного університету  брали учать  у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченій Дню науки, яка проходила на базі  ЖДТУ.

 

Захід  передбачав  такі напрями: «Технічні  науки», «Розробка родовищ корисних копалин та промислова екологія»,  «Інновації в економіці».

Мета конференції – популяризація наукової, науково-технічної діяльності серед здобувачів вищої освіти і молодих учених, обмін результатами наукових досліджень та досвідом проведення наукової роботи.

У роботі секцій   взяли участь 420 студентів, курсантів, аспірантів з 11 закладів вищої освіти України з різних регіонів України.

За допомогою ресурсів мережі Інтернет в on-line режимі учасники конференції змогли  презентувати результати своїх наукових досліджень для наукової спільноти Житомирського національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), Житомирського державного університету імені Івана Франка (ЖДУ імені Івана Франка), Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” (НТУУ “КПІ ім. Iгоря Сікорського”), Національного університету водного господарства та природокористування, м Рівне (НУВГП), Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м.Київ (ВІКНУ), Військової академії, м. Одеса.

Свою доповідь під час прес-конференції представила студентка Житомирського національного агроекологіного університету Леон Катерина (науковий керівник Плотнікова М.Ф., к.е.н., доцент ЖНАЕУ).

Відзначимо, що серед співорганізаторів конференції    також була  проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Житомирського національного агроекологічного університету Романчук Людмила Донатівна.

Прес-служба Житомирського національного агроекологічного університету


 PIКК 

web прийом до аспірантури

 PIКК

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання