Від системи вищої освіти та якості освіти в країні залежить її майбутнє. Система вищої освіти формує найважливіше багатство держави – її людський потенціал. Розвиток системи вищої освіти та підвищення її якості – стратегічний національний пріоритет в кожній державі, оскільки цей розвиток безпосередньо пов’язаний із розвитком економіки і суспільства. Освіта відтворює і нарощує інтелектуальний, духовний та економічний потенціал суспільства. Вона є стратегічним ресурсом поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені.

 

З обранням Україною курсу на інтегрування у світові, а передусім – європейські, структури постало питання про необхідність адаптування вітчизняної системи управління закладами вищої освіти до європейських рекомендацій. Основою такого адаптування є запровадження сучасних систем управління якістю (СУЯ) надання освітніх послуг, які є інтегральною частиною системи управління закладами вищої освіти.

У свою чергу, результативність СУЯ досягається завдяки практичній реалізації сучасних принципів управління якістю, покладених в основу стандартів ISO серії 9000. Житомирським національним агроекологічним університетом (ЖНАЕУ) реалізується процесний підхід до управління всіма видами діяльності, що впливають на відповідність освітніх послуг встановленим вимогам. Університет демонструє прихильність ідеї постійного удосконалення та проявляє лідерство у справах забезпечення високої якості послуг і постійного підвищення задоволеності вимог замовників та нормативних вимог.

Персонал ЖНАЕУ залучається до забезпечення результативності СУЯ, мотивований на постійний розвиток шляхом підвищення професійної компетентності та впровадження інновацій у свою роботу. Кожен підрозділ має чіткі, кількісно виражені цілі, що базуються на положеннях політики управління якістю послуг у сфері вищої освіти. Кожен процес СУЯ систематично оцінюється за встановленими критеріями результативності. Професійно підготовлені керівники процесів СУЯ досліджують причини невідповідностей у роботі та вживають коригувальні й запобіжні дії для їх усунення. Для моніторингу функціонування СУЯ проводяться внутрішні аудити.

Результатом проведеної протягом останнього року роботи щодо впровадження сучасної системи управління якістю послуг у сфері вищої освіти стало отримання Житомирським національним агроекологічним університетом сертифіката міжнародного зразка системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги».

Сертифікат підтверджує високу якість надання освітніх послуг в ЖНАЕУ на рівні міжнародних стандартів.

Довідково: Житомирський національний агроекологічний університет – навчальний заклад у центрі міста із майже столітньою історією. Нині тут готують майбутніх фахівців за 27-а спеціальностями у 14-и галузях знань, а за кількістю студентів цей заклад вищої освіти – найбільший у регіоні. Разом з тим, протягом останніх років ЖНАЕУ суттєво покращив свої показники у  вітчизняних та світових рейтингах, продовжує налагоджувати співпрацю із підприємствами і компаніями, посилює міжнародні зв’язки,  зміцнює матеріально-технічну базу, підтримує різноманітні проекти та акції. Все це заради одного – аби створити для студентів максимально комфортні  умови  для навчання, розвитку і професійного зростання. На 8 факультетах  навчається молодь з Житомирщини та сусідніх областей.  Житомирський національний агроекологічний університет  – єдиний в державі аграрний заклад вищої освіти екологічного спрямування та єдиний в області національний заклад вищої освіти, який є базовим з підготовки фахівців для більшості галузей економіки Полісся. Наприкінці минулого року в навчальному закладі стартував пілотний проект з дуальної освіти, який реалізується спільно з групою найбільших в Україні підприємств, що займаються виробництвом органічної продукції: ПП «Галекс-Агро», ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Органічний м’ясний продукт» та інші.  Зокрема,  22 студенти із 6 різних спеціальностей  протягом кількох місяців працювали  на виробничих потужностях провідних органічних підприємств країни з можливістю подальшого працевлаштування. Також студенти ЖНАЕУ проходять виробничу практику за кордоном. Щорічно  туди  відправляється 500–700  осіб. Працюють легально, мають усі документи на руках завчасно, сторони підписують договір, проводиться співбесіда та відбір. Основні вимоги – успіхи у навчанні, володіння іноземною мовоюНаразі  ЖНАЕУ офіційно співпрацює із підприємствами та компаніями у 14 країнах світу.  Протягом року  в агроуніверситеті реалізовували низку  проектів, серед яких – міжнародний проект «Німецько-українська співпраця в галузі органічного виробництва», проект  «Аграрна політика ЄС» від програми Еразмус+ Жан Моне, проект «Підвищення обізнаності про африканську чуму в Україні: ІІ етап», проект прикладного дослідження «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи», міжнародний проект з вирощування органічного сорго інше.

Усю необхідну інформацію щодо вступної кампанії в Житомирському національному агроекологічному університеті можна знайти на офіційному сайті – http://znau.edu.ua, розділ «Вступнику», а також у приймальній комісії за телефонами: (0412) 22-75-19, (063) 108-78-60, (097) 753-49-43. 

Пресслужба Житомирського національного агроекологічного університету

Корисні посилання