Юридична освіта в ЖНАЕУ має на меті всебічну підготовку фахівців – професіоналів у галузі юриспруденції, здатних правильно тлумачити і застосовувати закони, розбиратися з позиції права у всіх тонкощах конкретної життєвої ситуації, приймати рішення, керуючись виключно буквою і духом закону, виконувати повноваження на благо особистості, суспільства, держави.

 

Враховуючи значення юридичної освіти, на базі кафедри правознавства ЖНАЕУ наразі здійснюється висококваліфікована підготовка майбутніх правників, що підтверджується чотирнадцятим місцем у рейтингу топ-20 правничих шкіл за стандартом мінімального освітнього правничого рівня.

Даний рейтинг сформовано Міністерством юстиції України на основі аналітичного дослідження  «Стандартизовані освітні вимірювання 2018 року у вищій юридичній освіті. Єдине фахове вступне випробування та Єдиний вступний іспит. Аналітичне дослідження», проведеного в рамках проекту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав людини» Координатора проектів ОБСЄ в Україні у співпраці з Міністерством освіти і науки України та МГО «Універсальна екзаменаційна мережа».

Рейтинг №2. Топ-20 правничих шкіл за стандартом мінімального освітнього правничого рівня

(вибірка ЗВО за кількістю учасників більше 15)

№ з/п

ЗВО

Учасни-ків тесту Право

% не подолали поріг блоку Право

1

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

79

1,3

2

Львівський національний університет імені Івана Франка

362

3,3

3

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

28

3,6

4

Національний університет «Острозька академія»

90

4,4

5

Полтавський юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

135

5,9

6

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

419

7,2

7

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

234

7,3

8

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

1689

7,5

9

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

216

7,9

10

Київський національний лінгвістичний університет

37

8,1

11

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

49

8,2

12

Університет митної справи та фінансів

107

8,4

13

Київський національний торговельно-економічний університет

143

9,8

14

Житомирський національний агроекологічний університет

61

9,8

15

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

100

10

16

Національний технічний університет України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»

101

11,9

17

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

24

12,5

18

Хмельницький університет управління та права

111

12,6

19

Одеський національний університет імені

 І. І. Мечнікова

95

12,6

20

Національна академія державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького

77

13

 

З метою забезпечення практичного застосування здобутих знань, умінь та навичок студентів між університетом та Головним територіальним управлінням юстиції в Житомирській області, Територіальним управлінням Державної судової адміністрації України в Житомирській області, Господарським судом Житомирської області, Житомирським місцевим центром з надання вторинної правової допомоги, Житомирським окружним адміністративним судом, Головним управлінням Держгеокадастру в Житомирській області укладені двосторонні договори щодо проходження ними виробничої практики.

В межах усього навчального року студенти відвідують судові засідання, знайомляться з умовами роботи працівників митниці, органів досудового розслідування, Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру, Бюро судово-медичних експертиз. Викладачами кафедри правознавства постійно організовуються просвітницькі заходи за участі практикуючих юристів, адвокатів, нотаріусів. Щорічно проводиться Міжнародна науково-практична конференція за участі правників з Білорусії, Молдови, Туреччини та інших країн.

На базі кафедри діє Юридична клініка з надання первинної безоплатної правової допомоги. Лише протягом останнього періоду Юридичною клінікою ЖНАЕУ було надано безкоштовну правову допомогу більш ніж за 40 зверненнями громадян.


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання