Ректори провідних вищих навчальних закладів Житомирської області (Житомирського національного агроекологічного університету, Житомирського військового інституті імені С.П. Корольова, Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомирського державного технологічного університету) спільно з Житомирською облдержадміністрацією у липні 2015 року ініціювали питання щодо створення в регіоні високотехнологічного оборонного кластера.

Доцільність створення такого кластера обумовлена, крім потреби у розвитку вітчизняного виробництва високотехнологічної продукції (насамперед для підвищення обороноздатності держави), необхідністю створення нових робочих місць для зупинення процесів відтоку талановитої молоді на навчання та роботу в інші регіони держави і за кордон, що негативно впливає на якість людського капіталу Житомирщини, активізує процеси старіння населення області та ін.

Вірність позиції щодо необхідності створення кластеру для розвитку високотехнологічних виробництв на Житомирщині підтверджена також:

  1. Висновками Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України Порошенка П.О., під час візиту якого на Житомирщину 04.10.2014 було відзначено, що саме тут найбільш вдале місце для розвитку пріоритетних для забезпечення обороноздатності держави високотехнологічних напрямів. Саме тут є найкращі можливості й умови для концентрації наявного в країні військово-технологічного і кадрового потенціалу за високотехнологічними напрямами в безпосередній близькості до полігонів та військ.
  2. Результатами візиту представників Військового університету технологій Польщі в Україну у липні 2015 року та відповідними рекомендаціями Місії України при НАТО.
  3. Результатами парламентських слухань з обговорення проектів Законів України щодо наукової та науково-технічної діяльності, які відбулися 16 вересня 2015 року.

Враховуючи географічне положення, природно-кліматичні умови, ресурсний та людський потенціал Житомирщини, а також сучасні реалії соціально-економічного стану держави та регіону, фактор військової агресії та ряд інших умов саме проект вищезазначеного спрямування є реальним для впровадження на території Житомирської області у найближчий час. Він може стати потужним стимулом для швидкого виходу економіки регіону на траєкторію сталого соціально-економічного розвитку.

Відповідне розпорядження голови ОДА розміщене на офіційному сайті Житомирської облдержадміністрації.

Корисні посилання