Саме під такою назвою пройшов круглий стіл в університеті 23.11.2017 за участю представників Житомирської обласної адміністрації, Житомирської обласної ради, Асоціації голів сільських і селищних рад, Асоціації міст України, практиків-управлінців

 

Якщо подивитися на перші позиції рейтингів світу, то можна помітити, що це підприємства, які пропонують продукти, сформовані на знаннях, новітніх технологіях. Це підтверджує пріоритетність інвестицій у людину, в розгляд людини як найціннішого ресурсу, що може дати найшвидше зростання у територіальних громадах.

Учасниками круглого столу підкреслено, що проблема відродження українського села актуалізує доцільність продовження процесів децентралізації владних повноважень на сільських територіях та необхідність формування дієвого механізму управління життєдіяльністю населених пунктів на сільських територіях. Заслухавши інформацію та обговоривши виступи, учасники круглого столу відмітили необхідність реалізації концепції «SMART-COMMUNITY» як одного з напрямів відродження та розвитку сільських територій. Враховуючи резолюцію круглого столу на базі ЖНАЕУ від 25.04.2017 р. та Меморандуму про співробітництво та партнерство від 14.07.2017 р. експертами запропоновано:

1) реалізувати п. 2 резолюції круглого столу від 25.04.2017 р. про створення Центру розвитку територіальних громад на базі ЖНАЕУ, з метою апробації альтернативного досвіду сільського розвитку за організаційно-методичної підтримки Асоціації міст України, про що укласти відповідний меморандум щодо співпраці та партнерства;

2) з метою апробації альтернативного досвіду сільського розвитку і в межах ініціатив науково-освітньої, виробничо-практичної, дослідницької та творчої діяльності створити філію Центру розвитку територіальних громад ЖНАЕУ на базі Несолонської територіальної громади та лабораторію Центру на базі Несолонської середньої загальноосвітньої школи, сприяючи дослідницько-пошуковим роботами учнів та студентів, в тому числі через спільне керівництво дослідженнями з боку викладачів ЖНАЕУ, членів територіальної громади та запрошених осіб;

3) щомісяця проводити на базі ЖНАЕУ робочі зустрічі та навчання з учасниками (підписантами) Меморандуму про співпрацю та партнерство, з метою напрацювання ефективних механізмів реалізації моделі публічного управління розвитком сільських територій за активної співпраці з органами влади всіх рівнів;

4) запропонувати Всеукраїнській асоціації сільських і селищних рад розглянути на своєму засіданні розроблений учасниками пілотний проект публічного управління розвитком сільських територій в умовах децентралізації владних повноважень і доцільність поширення такого досвіду через органи ВАССР;

5) НААНУ (ННЦ «Інститут аграрної економіки») звернутися до обласної ради і обласної державної адміністрації з пропозицією визначити Несолонську сільську раду Новоград-Волинського району як середовище-експеримент для реалізації інноваційної моделі публічного управління та проектів сталого соціально-економічного розвитку громади на сільських територіях в умовах децентралізації владних повноважень без залучення бюджетних коштів;

6) систематично висвітлювати питання відродження сільських територій через запровадження сільського та зеленого туризму, біотехнологій, відновлюваних джерел енергії, органічного землеробства, пермакультурного дизайну, безвідходного виробництва та життєдіяльності, ноосферної освіти та виховання, альтернативної економіки, реалізацію Концепції «Родова садиба». Сприяти розвитку інформаційних осередків «Родова садиба» в районах області, зокрема через створення фондів навчальної та прикладної літератури, забезпечення умов для обміну практичним досвідом, посадковим матеріалом, насінням тощо та інформування всіх зацікавлених сторін;

7) сприяти участі всіх підписантів Меморандуму про співробітництво та партнерство у заходах, що ініціюється будь-якою із сторін.

Програма заходу

Відео заходу №1
Відео заходу №2

 

Плотнікова М. Ф.,

інформаційне бюро Ради молодих вчених

Корисні посилання