24 березня 2017 року у  Києві, в “Українському домі”, відбувся всеукраїнський Земельний форум. У заході взяли участь фермери, представники аграрних асоціацій, органів місцевого самоврядування, профільні експерти. Під час форуму відбулося обговорення дорожньої карти земельної реформи.

На форумі було наголошено, що земельна реформа в Україні має спрямовуватися на збереження українського села, розвиток сільських територій, створення робочих місць у сільській місцевості, забезпечення належних умов для розвитку малих і середніх господарств.

Реалізація даної мети передбачає вирішення наступних завдань:

 1. Гарантування конституційного права власності на землю громадянам України та територіальним громадам.
 2. Проведення інвентаризації земель за формами власності й суб’єктами господарювання.
 3. Створення державного резервного фонду земель, який має становити не менше 10 % площі земель, що знаходяться у межах територіальної громади з чітким розподілом повноважень органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо управління ними.
 4. Передача розпорядження землями за межами населених пунктів від Держгеокадастру та його територіальних органів до місцевих територіальних громад.
 5. Забезпечення захисту інтересів територіальних громад щодо соціального, економічного та територіального розвитку населених пунктів і всебічне сприяння зміцненню матеріальної й фінансової основ місцевого самоврядування.
 6. Задоволення потреб громади у земельних ділянках для сінокосіння і випасання худоби, садівництва й городництва, а також індивідуального житлового будівництва, у першу чергу, для молодих сімей та молодих спеціалістів.
 7. Перегляд показників нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, у тому числі земель під господарськими будівлями і дворами, знизивши їх вартість до рівня орних угідь.
 8. Гарантування переважного права орендаря (фермера, ОСГ) на продовження договору оренди земель державної і комунальної власності без участі його у земельних торгах (аукціонах).
 9. Розроблення й запровадження механізму економічного стимулювання власників землі та землекористувачів за охорону земель, раціональне й екологобезпечне використання сільськогосподарських угідь, збереження і відтворення родючості ґрунтів.
 10. Здійснення консервації малопродуктивних, деградованих і непридатних для сільськогосподарського використання земель із подальшим переведенням їх під залісення, залуження й рекреації та проведення рекультивації порушених і відпрацьованих земель.
 11. Урегулювання правового режиму невитребуваних земельних паїв та земель колективної власності.
 12. Розроблення й запровадження дієвого механізму консолідації земельних ділянок (обміну, зміни їх меж, об’єднання тощо).
 13. Забезпечення підготовки у ВНЗ земельних оцінювачів, землевпорядників та фахівців із ведення реєстру земельних прав, починаючи від рівня громади.
 14. Формування відкритого реєстру власників і орендарів земель сільськогосподарського призначення.
 15. Розроблення Загальнодержавної і регіональних програм підтримки малих і середніх господарств та заснованих ними сільськогосподарських кооперативів шляхом забезпечення доступу до дешевих кредитів, земельних і матеріально-технічних ресурсів, ринків збуту.
 16. Створення правових механізмів ефективної реалізації прав власності на землі сільськогосподарського призначення.
 17. Розроблення й реалізація консолідованої, прийнятної суспільством моделі обігу земель сільськогосподарського призначення, яка відповідатиме загальнонаціональним інтересам та потребам аграріїв.

На всеукраїнському Земельному форумі результати власних наукових досліджень щодо перспектив розвитку земельних відносин представив Віталій Данкевич, к.е.н., доцент Житомирського національного агроекологічного університету.

Науковець зазначив, що в Україні склалася ситуація, коли, з однієї сторони, є бажання відмінити мораторій на купівлю-продаж земель, а з іншої – побоювання, що цей процес набуде спекулятивного характеру, зважаючи на відсутність відповідного законодавчого обґрунтування операцій із землею. Проведене дослідження Віталія Євгеновича разом з науковим консультантом професором Зінчук Тетяною Олексіївною засвідчило, що відсутність необхідного резерву обігових коштів у більшості вітчизняних виробників унеможливлює їх шанси на придбання земельних ділянок. При цьому, сільське населення, значну частину якого наразі становлять пенсіонери, не має можливості ефективно працювати на землі. У разі відміни мораторію ця категорія населення є найбільш вразливою і, в умовах стихійного ринку, може за безцінь лишитися земельних паїв.

Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний у державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та єдиний на Житомирщині національний вищий навчальний заклад, який є базовим із підготовки фахівців для більшості галузей економіки Полісся України (Житомирської, Рівненської, Волинської областей).

Одним із провідних напрямів дослідження ЖНАЕУ є розвиток земельних відносин, запровадження органічного землеробства та підвищення ефективності сільськогосподарського землекористування з урахуванням визначених на державному рівні євроінтеграційних перспектив аграрної економіки.

Корисні посилання