17 березня відбулося засідання Науково-технічної ради НІІ екології та лісу. Загалом на зібранні були присутні близько 70 слухачів, а саме:  науково-педагогічний склад факультетів екології і права та лісового господарства, докторанти та аспіранти університету, студенти.

Одним із основних пріоритетів розвитку нашого університету є розширення міжнародного співробітництва з провідними вищими навчальними закладами світу, яке сприяє підвищенню науково-педагогічного рівня викладачів та удосконаленню програм дисциплін згідно світових стандартів, а отже, і забезпеченню конкурентоспроможності у сфері освіти.

Вагомим напрямом реалізації цих заходів є стажування в рамках програми обміну педагогічним досвідом Міністерства сільського господарства США. Суть програми полягає в організації стажування викладачів вищих навчальних закладів України в університетах США протягом навчального семестру.

У процесі роботи НІІ екології та лісу виступили та поділилися досвідом і враженнями викладачі, аспіранти та студенти, які проходили стажування в США, Данії, Польщі та інших країнах світу. Доповідачі висвітлили наступні питання:

  • аспірант кафедри екологічної безпеки та економіки природокористування Чайкін О. В., виступив із доповіддю щодо особливостей аграрної освіти в США. Закцентував увагу на перевагах та можливостях використання знань та навичок, отриманих під час стажування, у вітчизняній практиці;
  • докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, к. е. н. Савченко Р. О. повідомив про особливості освіти у США, зокрема щодо якості викладання дисциплін та принципів оплати праці;
  • начальник відділу міжнародних зв’язків к. с.-г. н., доцент Поплавський П. Г. розповів про можливості участі у іноземних грантах та проходження стажування у країнах Європейського Союзу та США;
  • докторант кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності к. е. н. Ковальчук О.Д. доповів про існуючі можливості стажування за кордоном для спеціалістів різних галузей знань та процедуру подачі документів для участі у міжнародних програмах
  • студент факультету екології і права Брушук О. В. детально зупинився на перевагах закордонного стажування.

Присутні активно задавали запитання, що підтверджує зацікавленість молодих науковців та студентства у можливостях проходження стажування за кордоном.

Директор інституту, доктор економічних наук, професор Данкевич Євген Михайлович зазначив, що Науково-інноваційний інститут екології та лісу і в подальшому планує проведення аналогічних заходів на базі університету та виїзних засідань у виробничих умовах науково-дослідних установ та провідних сільськогосподарських підприємств Житомирської області.

Прес-служба ЖНАЕУ

Корисні посилання