Для аспірантів першого року навчання 3 лютого було проведено заняття з технології атестації здобувачів ступеня доктора філософії (PhD) та дотримання принципів академічної доброчесності у науковій діяльності.

Завідувач аспірантури та докторантури Наталія Мельник та відповідальна за атестацію (PhD) в ННІ економіки та агробізнесу Людмила Тарасович розповіли про головні особливості написання наукових робіт, вимоги до рівня наукової кваліфікації здобувачів, а також про нормативні документи, що регламентують вимоги до написання дисертації та процедуру проведення захисту. Директор бібліотеки Марина Ігнатюк зазначила, що для того щоб написати якісну статтю, потрібно звертати увагу на те, чи дійсно журнал входить до міжнародних баз даних, а також чи підходить він для публікації результатів власних досліджень відповідно до вимог нормативних документів. Також директор бібліотеки зауважила, що дисертація підлягає обов’язковій перевірці на наявність академічного плагіату, тому потрібно дотримуватися принципів академічної доброчесності та створювати якісну наукову роботу. Заступник директора бібліотеки Наталія Завадська більш детально розповіла про те, як здійснювати пошук публікацій у базі даних за темою дослідження та як правильно обрати журнал для опублікування результатів власного дослідження.


 PIКК

 

web прийом до аспірантури

 

 PIКК

гиф економика конкурс

Калькулятор 1920х1080

 PIКК

Black Simple Technology Presentation

portal2020 pnu


 

Структурні підрозділи Поліського університету

Корисні посилання